banner1990

banner1989

2020 YILI OCAK AYI ZAMLI MAAŞLAR...

genel 03.01.2020, 13:38
2020 YILI OCAK AYI ZAMLI MAAŞLAR...

En düşük Bağ-Kur emeklisi bin 784 lira 11 kuruş maaş alacak. En düşük SSK emeklisi bin 256 lira 21 kuruş maaş alacak. En düşük memur emeklisi 3 bin 510 lira alacak.