ATAMA KARARLARI

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2023/219


Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında açık bulunan Sosyal Yardımlar Genel Müdür Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Mustafa Sencer KİREMİTÇİ atanmıştır.

19 Nisan 2023

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2023/220

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Hatay İl Müdürü Ali SANDIKÇI, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.

19 Nisan 2023

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2023/221

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında açık bulunan Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Necati ÖZTÜRK atanmıştır.


19 Nisan 2023

Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2023/222

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında açık bulunan iş Başmüfettişliklerine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince ekli listede yer alan Iş Müfettişleri atanmıştır.

19 Nisan 2023

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2023/223

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında açık bulunan İş Başmüfettişliklerine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince İş Müfettişleri Gökhan DÜRÜMLÜ, Merve GÖNÜLLÜ ve Zekeriya Sezgin BİRSURED atanmıştır.

19 Nisan 2023

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2023/224

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığında açık bulunan Strateji Geliştirme Başkanlığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Eşref BAŞKAN atanmıştır.

19 Nisan 2023

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2023/225

Dışişleri Bakanlığında açık bulunan;

- Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcılığına Burak KARARTI,

- Kuzeydoğu Akdeniz Genel Müdür Yardımcılığına Umut TOPCUOGLU,

- Protokol Genel Müdür Yardımcılığına Tahir Bora AT AT ANIR,

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.

19 Nisan 2023

Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2023/226

Dışişleri Bakanlığında açık bulunan;

- Teftiş Kurulu Üyeliğine Şerife Serap ÖZCOŞKUN,

- Teftiş Kurulu Üyeliğine Haydar Kerem DİVANLIOĞLU,

- Teftiş Kurulu Üyeliğine Fazlı ÇORMAN,

- Teftiş Kurulu Üyeliğine Füsun ARAMAZ,

- Dış Politika Danışma Kurulu Üyeliğine İhsan Mustafa YURDAKUL,

- Dış Politika Danışma Kurulu Üyeliğine Yaprak ALP,

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.

19 Nisan 2023

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2023/227

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünde açık bulunan Genel Müdür Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Fazlı UNCU atanmıştır.

19 Nisan 2023

Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2023/228

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Zafer BENLİ atanmıştır.

19 Nisan 2023

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2023/229

Gençlik ve Spor Bakanlığında açık bulunan Spor Müşavirliğine, 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Yasemin ADAR YİĞİT atanmıştır.

EYT'de emekli aylığı bağlanmayanlar dikkat: Bunu yapmazsanız asla bağlanmıyor... EYT'de emekli aylığı bağlanmayanlar dikkat: Bunu yapmazsanız asla bağlanmıyor...

19 Nisan 2023

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2023/230

açık bulunan Vergi 2 ve 3 üncü maddeleri

Hazine ve Maliye Bakanlığında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Vergi Müfettişleri atanmıştır.

Başmüfettişliklerine, 3 sayılı gereğince ekli listede yer alan

19 Nisan 2023