Kaymakamlar İçişleri Bakanlığı'na bağlı olarak çalışırlar. Bakanlığın tavsiye kararı ve Cumhurbaşkanı'nın onayıyla göreve başlarlar. Kaymakam olmak isteyenlerin kaymakamlık sınavına girmesi gerekir. Bu bağlamda 18 Ekim 2020 Kaymakam adaylığı giriş sınavı soru cevapları ve sınav sonuçları hakkında açıklama bekleniyor. İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı (2020 Kaymakamlık) 18 Ekim 2020 tarihinde saat 10.15'te yapıldı ve sınav 150 dakika sürdü. 2020 Kaymakamlık Sınavı başvuruları 2-9 Eylül 2020 tarihleri arasındadır. Sınav yapıldıktan sonra sınava katılan adaylar sınava ait soru ve cevapların yayınlanmasını dört gözle bekliyor.

KAYMAKAMLIK MÜLAKAT TARİHLERİ 2020

İlk 400 aday ve 400. adayla aynı puanı alan diğer adayların sınav sonuç bilgisinde "İçişleri Bakanlığı tarafından yapılacak mülakata katılmaya hak kazandınız. Mülakat tarihleri İçişleri Bakanlığı tarafından bildirilecektir.", 70 ve daha yüksek puan alan ancak kontenjana giremeyen adayların sınav sonuç bilgisinde "Kontenjan nedeniyle mülakata çağrılmadınız.", 70 puanın altında puan alan adayların sınav sonuç bilgisinde ise "Kazanamadınız." ibaresi yer alacaktır.

SINAV SONUCUNA İTİRAZ NASIL YAPILIR?

Sınav sonucunun incelenmesini isteyen adaylar, sonuçların ÖSYM tarafından elektronik ortamda açıklanmasından itibaren en geç 10 gün içinde (sonuçların açıklandığı tarihten bir gün sonra başlamak üzere) ÖSYM'nin internet sayfasında yer alan "Adaylar Tarafından Dilekçe Gönderilmesi ve İşlem Ücretleri" konulu duyuru doğrultusunda Genel Amaçlı Dilekçe örneğini kullanarak ÖSYM'ye başvurmalıdırlar. Sınav sorularına ilişkin itirazlar ise, sınav tarihinden itibaren 3 iş günü içerisinde aynı şekilde yapılmalıdır (Yapılacak her türlü itiraz, adayın dava açabilme hakkı için geçerli 10 günlük dava açma süresini durdurmaz.). Bu adayların inceleme masrafları karşılığı, ÖSYM'nin T.C. Halkbank Ankara Kurumsal Şubesi TR40 0001 2009 4520 0044 0002 07 numaralı hesabına gerekli ücreti yatırdıklarını gösteren dekontunu dilekçelerine eklemeleri gerekir. Dilekçe, ÖSYM Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı 06800 Bilkent/Ankara adresine ulaştırılmalıdır. ÖSYM süresi içinde yapılan itirazları inceleyecek, sonuçlarını adaylara ve gerektiğinde ilgili kuruma 10 gün içerisinde posta ile bildirecektir. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile üzerinde adayın T.C. Kimlik Numarası, adresi, evrak referans numarası vb. bilgiler yazılı olmayan, imzalanmamış dilekçeler işleme alınmayacak ve cevaplandırılmayacaktır. Süre hesabında ÖSYM Genel Evrak kaydına giriş tarihi esas alınacaktır. ÖSYM, uygun gördüğü takdirde aday dilekçelerini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden alabilecek ve/veya adayların vermiş olduğu dilekçeleri https://ais.osym.gov.tr internet adresinden cevaplayabilecektir.


Kaymakam Ne İş Yapar?

Kaymakamlar ilçelerde devleti temsilen bulunurlar. Hiyerarşik olarak validen sonra, belediye başkanından önce gelir. ilçelerin denetimi kaymakamların yetki alanındadır. Görev alanı olan ilçedeki tüm alanlardaki eksikliklerin denetimini yapar. Belediyeler ve emniyet tarafından yürütülen çalışmaları kontrol eder. Kaymakamlar ayrıca yasaların ve yasakların ilçe genelinde uygulanmasından da sorumludur. Devlet tarafından alınan kararların o ilçede hayata geçirilmesi kaymakamın görev ve yetki alanı dahilindedir. Ayrıca zabıta birimlerinden de sorumludur. Huzur ve güven ortamının sağlanması kaymakamın asli görevidir.


Kaymakam Olma Şartları Nelerdir?

Kaymakam olmak için gerekli şartlar aşağıdaki şekildedir.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda 48. Maddede yer alan memuriyet için gerekli şartlara uygun olmak
Üniversitelerin ilgili 4 yıllık bölümlerinden birinden mezun olmak
Yurtdışında bu bölümlerde eğitim görenlerin YÖK onaylı denklik belgesi sahibi olması
Sınava girilecek tarih itibariyle 35 yaşını aşmamış olmak
Askerlik görevi ile ilgili herhangi bir bağlantısı kalmamış olmak
Kamu kurumlarında devlet memuru olarak en az 5 yıl süreyle görev yapmış olmak
Kaymakamlık için düzenlenen tüm sınavlarda başarı kaydetmiş olmak

Akkuyu Nükleer Santrali'nde deprem nedeniyle hasar yok Akkuyu Nükleer Santrali'nde deprem nedeniyle hasar yok

Kaymakam Nasıl Olunur?

Kaymakamlar İçişleri Bakanlığı'na bağlı olarak çalışırlar. Bakanlığın tavsiye kararı ve Cumhurbaşkanı'nın onayıyla göreve başlarlar. Kaymakam olmak isteyenlerin kaymakamlık sınavına girmesi gerekir. Bu sınav kaymakam alımlarının yapılacağı Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra İçişleri Bakanlığı ve ÖSYM işbirliğinde düzenlenir. Sınav yazılı ve sözlü aşamalardan oluşur. Yazılı sınavda başarılı olan adaylar sözlü sınava katılmaya hak kazanırlar.