banner1905
İstanbul 20°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
28 Kasım 2016 Pazartesi 17:19
Kemalizmden Apoizme KESK’in aydınlanmacı karanlığı

Türkiye, ne zaman üzerinde kurulduğu toprağın fıtratına, toplumun değerlerine yaslanan bir çizgiye yaslanmaya çalışmışsa en fazla tepkiyi sol sosyalist seküler örgütlenmeler göstermiştir. Çünkü bu kesimler, Anadolu’nun özüne uygun bir sistemi hatta bir niyeti kendileri için bir tehdit olarak görmektedir.

Türkiye’de sol muhalefet 19. yüzyıl aydınlanmacılığını aşamamış arkaik bir Kemalizmle, 1940’ların Kemalizmini Kürtçülükle birleştirerek oluşturulan Apoizm arasında aşırı laik bir sarkaçta salınıp durmaktadır.

İdeolojik kök olarak Kemalist soldan filizlenen ve zamanla bünyesine aldığı (veya girdiği) sosyalist Kürtçülükle mezcolan KESK, bu toprakların değerlerini kendisi için bir tehdit olarak gören bu ultra seküler yapılanmaların başında gelmektedir. 28 Şubat döneminde KESK, TİSK ve DİSK gibi yapılanmalar adeta Türkiye’deki ideolojik yabancılaşmanın çatı örgütleriydi. 28 Şubat’ın beşli çetesinin ağırlığını kaybettiği bir ortamda tümü ve daha fazlası adına bu misyonu bugün itibariyle KESK üstlenmiş görünüyor.

Jakoben modernist aydınlanmacılığın temsilcisi olan bu sol sosyalist köke sahip yapılar, Anadolu toplumunun, karanlığın ve gericiliğin içinde boğulduğu ön kabulüyle konumlanmıştır. Bu ideolojik tavırda, Batılı bir müsteşrikin Doğu toplumuna bakışı hâkimdir. Kemalizm ile Apoizmi birbirine yakınlaştıran üzerine oturdukları ideolojik köktür. Bu anlamda en ilginç örnek ise KESK’in Kemalizmden Apoizme evrilişidir ki bu evriliş ancak bu ideolojik kökle açıklanabilir.Zira her ikisi de jokoben modernist aydınlanmacılığın tornasında şekillenmiştir.

Kavram istismarı

Özüne yabancılaşmış yapılar, yabancılaşmayı aşabilmek için genel kabul görmüş bazı kavramlardan referans alarak söylemini meşrulaştırmaktadır. Demokrasi, insan hakları, özgürlük, barış, emek, halk, adalet, ilericilik, hümanizm, aydınlanma, yüzleşme ve daha nice kavram söylemin merkezine yerleştirilmektedirler. KESK’in de parçası olduğu bu geniş modernleşmeci kesimler, tepe tepe kullandıkları bu kavramların içeriğini boşaltarak onları ideolojik formda yeniden tanımlayarak araçsallaştırmakta, istismar etmektedir. Mesela PKK gibi terörizmi bir yöntem olarak kullanan bir grubun en çok kullandığı kavram barış ve demokrasi olabilmektedir.

Bu kesimler için özgürlük sadece kendilerine yakın çevrelerin sorunudur. Gericilik veya faşizm ise kendi faşizmlerini örtercesine dindarlarla ilgili kullanılır. İnanç özgürlüğü konusunda Müslümanların kamusal hakları karşısında düşmanca tutum alırken, mesela Yezidilerin haklarının gasp edildiğinden dem vurabilmektedirler. Alevilerin hakları ile ilgili yaptıkları açıklamaların yüzde birini bile Sünni kesimin üzerindeki baskılarla ilgili yapmamışlardır. Bu açık çifte standardın nedeni kalkış noktasının ‘hubb-u Ali değil, buğzu Muaviye’ olmasıdır. Böylece aydınlanma putunu da yemiş olmaktadırlar.

Bu ideoloji Batı karşısında sığınmacı ve komplekslidir. Kendini Batılı gibi görmekte ama öyle kabul edilmemenin ezikliğini taşımaktadır. Kendi halkına ve değerlerine sırt döndüğü oranda alkışlandığından, ancak bu tutumu sürdürmekle kabul göreceklerini sanmaktadırlar.

İlerici - gerici ayrımı

OHAL kararnamesiyle ‘terörle ilişkisi olduğu’ öne sürülerek Hatay’da açığa alınan 900 KESK/Eğitim Sen üyesini Başkan Karaca, bunların tamamının Atatürkçü, laik, ilerici öğretmenler olduğu, tek suçlarının gerici olmamak olduğunu, söylerken solun geleneksel ve çelişkilerle dolu yaklaşımını terennüm ediyor. KESK’in dilinden düşürmediği “ilericilik ve gericilik” kavramlarına yaklaşımı da diğerleri gibi tutarsızdır. 15 Temmuz darbesi karşısındaki tutumu bu tutarsızlığın aynası oldu adeta. KESK’in ideolojik referanslarına göre ilericilik iktidarın kaynağı olarak halkın kabul edilmesini gerektirdiği halde 15 Temmuz 2016’daki halk iradesine el koymaya kalkışan“gerici” bir darbe girişimini genelde sol, özelde KESK görmezden gelmeyi, bilahare de çarpıtmayı tercih etti.

KESK’in bu tutumu, İttihatçılıktan Kemalizme, oradan da Kürtçü sola geçen laiklik merkezli ilericilik-gericilik anlayışının ürünüdür. Bu komitacı anlayış için ilericilik meselesi özgürlük ve demokrasiden daha önemlidir. Hatta bu kesim için laik bir diktatörlük, dindar bir demokrasiden daha evladır, dersek yeridir. Bu sol anlayışın demokratik yolla iktidara gelmiş bir başbakanı ve iki bakanı idam eden 27 Mayıs faşist darbesini “ilerici devrim” olarak sahiplendiğini hatırlayalım. Aynı tavır,28 Şubat’ta da sürmüştü.

Kavramları, kendilerini temize çıkarmak ve rakiplerini şeytanlaştırmak için araçsallaştıran sol, yıllarca Kemalist Türk ve Apocu Kürt solunu ilerici, İslami kesimleri ise gerici olarak niteledi. KESK’in kurucularından Tayfun İşçi, Hoşçakal Bizim KESK adlı kitabında; bir gün sendikanın bir panelinde düşünce özgürlüğü konusu konuşulurken sendikalı bir okul idarecisinin okul içinde başını açmasına karşın okul dışında “türban” takan bir öğretmenin cezalandırması için soruşturma başlattığını söylediğini, kendisinin bunun hem emekçiye karşı işverenden yana tutum takınmak hem de düşünce özgürlüğüne aykırı davranmak anlamına geldiğini söylediğinde salondakilerin tepki gösterip ayağa kalktıklarını bütün salonun üzerine yürüdüğünü anlatıyor. Kendi dilinden KESK’in ideolojisi bu işte!

Kavramları dilediği gibi kendine yontan solun kavram kurgusuna büyülenmişçesine inanan sosyalist kesimin içinden ilk ciddi itiraz İdris Küçükömer’den gelmiştir. Akademik hayatına mal olması pahasına Küçükömer, 60’lı yıllarda solun kategorizasyonlarını temelinden sarsmıştır.Küçükömer genel yargıların aksine, İttihatçılar, 1. Mecliste 1. Grup, CHP ve Kemalist sol, Milli Birlik Komitesi’nin sağı; Mehmet Akif, Said Halim Paşa gibi kişilerin içinde yer aldığı dindar kesimlerin ve 1. Meclisteki 2.Grup, Terakkiperver Fırka, Serbest Fırka, Demokrat Parti ve Adalet Partisi’nin solu temsil ettiğini anlatmıştır. Yanı sıra, Solun yıllarca “en demokratik anayasa” diye sahiplendiği 1960 darbe Anayasası’nı ise antidemokratik bir anayasa olarak nitelemiştir. Küçükömer, sol derken değişimden ve halk iradesinden yana olanları, sağ derken de statükocuları kast etmektedir. Buna göre solun ilerici - gerici ayrımı tersyüz olmaktadır.

KESK’in PKK ile imtihanı

Sovyet rejiminin çöküşüyle, ideolojik iddialarını yitiren ve böylce söylem gücü zayıflayan Türk solu, sosyalist Kürt milliyetçiliğinin peşine takıldı. 90’lı yıllarda kendisini kitleselleştirecek araçlar arayan PKK ise bağlılarını sol sendikalara yönlendirdi. Sonuçta Kemalist Türk solu ile Apocu Kürt solu KESK’te bir araya gelmiş oldu. Böylece sol, fantezilerini üzerinden gerçekleştireceği dinamik bir muhalif kitle bulmuş oldu. Eski devlet anlayışının 90’lı yıllarda travmatik hale getirdiği bölge insanı, PKK eliyle Türk solunun nesnesi kılındı. Türk solu, içinde bizzat yer almadığı çatışmalarda, PKK söylemini destekleyerek ölüme sürüklediği Kürtler karşısında nedamet getirmek şöyle dursun, kitlesini canlı tuttuğu için ölümü ve kanı memnuniyetle karşıladı.

KESK paravanı arkasında PKK’lıların “sendikal eğitim” adı altında eğitildiğini, Tayfun İşçi kitabında açıkça anlatıyor. Aynı kitapta KESK’in bölgede adeta HADEP ve uzantısı olan partilerle ne kadar içli dışlı olduğunu ve adeta partinin bir bileşeni gibi hareket ettiğini görmek mümkün. İşçinin anıları, KESK’in nasıl illegal sol örgütlerin cirit attığı bir yer haline geldiğinin sayısız örnekleriyle dolu. Sendikanın PKK’yla kurduğu ilişkinin kongrelerde şiddetli tartışmalara yol açtığını görüyoruz.

KESK’in PKK söylemini ne denli içselleştirdiğini, bölgede adeta PKK sempatizanı bir sendika haline geldiğini görmek için Kobani ile ilgili yaptığı ve gerçekleri tersyüz eden açıklamalarını, KCK açıklamaları ve PKK medyasının söylemiyle karşılaştırmak yeterlidir. Her konuda olduğu gibi içine düştüğü yaman çelişkiyi örtmek için yine kavram istismarına başvuran KESK’e göre Türkiye’nin tüm unsurlarını kuşatan Türk Milliyetçiliği “gerici faşist”, Kürt milliyetçiliği “ilerici demokrat”tır.

Bu konuda bütün insani ve ahlaki değerleri görmezden gelecek kadar ideolojikleşen KESK, 6-8 Ekim 2014 katliamları karşısında dindar Kürt insanlarını katleden teröristlere tek kelime etmemiştir. PKK’nın çukur terörüyle kentleri yıkıma uğratıp binlerce kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olan politikalarına bir tek cümle ile itiraz etmemiştir. Ambulansların ve sağlık çalışanlarının kaçırılarak teröre alet edilmesine, okulların yakılıp yıkılmasına, okul çağı çocuklarının silahlandırılmasına, demiryolu işçilerinin katledilmesine, şantiyelerin basılmasına, bombalı eylemlerle sivillerin öldürülmesine KESK hep sessiz kalmıştır.

Bu zihniyet, DEAŞ’ın terörünü kınarken, aynı terörü PKK yapınca sessiz kalmış hatta açıklamalarıyla terör örgütünü haklı çıkarırcasına hükümeti suçlamıştır. KESK’in kavram istismarı PKK konusunda da kendini göstermiştir. KESK’in, PKK’nın siyasi bir hareket, DEAŞ’ın ise bir terör örgütü olduğu; Suriye’deki PKK’lıların özgürlük savaşçısı diğer Suriyeli grupların ise çete olduğu şeklindeki söylemi bunun bir örneğidir. KESK adeta, sivil toplum örgütü kartvizitini kullanarak PKK hakkındaki gerçekleri tersyüz etmektedir.

Çifte standartçılık

KESK’i sosyalist, Marksist, Apoist, Kemalist, ulusalcı şeklinde birçok ideoloji ile tanımlayabiliriz ama bizce KESK’in temel ideolojisi, yazıda açıkladığımız üzere çifte standartçılık, tutarsızlık ve istismardır. KESK, Küçükömer’in ayrımını esas alarak ifade edeceksek, açıkça gerici statükocu ve antidemokratik bir harekettir. Değişime karşıdır. İdeolojik ötekisi olarak maatteessüf Anadolu’yu seçmiştir. Bu yazı KESK’i dilinden düşürmediği kavramların hakikatiyle yüzleştirme amacını güdüyor. Çünkü KESK, ontolojisindeki bin teseyyübe rağmen âleme nizamat vermeye çok hevesli davranıyor.

KESK ve içinde yer aldığı ideoloji, bu ülkenin topraklarının yabancısıdır. Durduğu yer itibariyle artık hem toplum dışı hem de tarih dışı bir olguya dönüşmüştür. Bu gerçek yüzüne çarpıldıkça KESK hırçınlaşmakta ve akıldışı itham ve iddialarla bu toprakların değerlerine saldırmaktadır. Ancak bilmelidir ki toplumlar, toplumdışı kalanları bir müddet sonra tamamen bünyeden atar. KESK de hızlı bir şekilde bu sona doğru yaklaşmaktadır.

STAR

Son Güncelleme: 28.11.2016 18:43
Anahtar Kelimeler:
Kesk
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
sancar 2016-11-28 18:47:04

kesk i bu kadar tahlile gerek yok,ele geçirilmiş yapı..kapatılmalı..

Avatar
adam 2016-11-28 23:04:28

KESK bu ülkenin rengidir. yöneten erk bunu görmese bile bu ülkede tek bir ideoloji, din,etnik yapı yaşamıyor. farklılıklar var ve hepsi KESK çatısında birleşiyor. çamur atmanız doğru değil

Avatar
Öğretmen 2016-11-28 21:49:07

28 Şubat döneminde tek karşıt eylem yapan KESK idi.Bugün kendine sendika diyenler pusuya yatmış bekliyorlardı.Bu yalan haberlerden usanmadınız mı?

Avatar
Ahmet 2016-11-28 20:48:17

Böyle yalan yanlış şeyler yazarken utanmıyormusunuz

Avatar
Omer 2016-11-28 21:23:42

Kesk Türkiyenin aydınlık yüzüdür.. .hic bir cemaatle bağı olmamış. Türkiye sevdalilarin sendikasidir.. ülkesini ileriye taşımak için..

Avatar
Tarımsal 2016-11-28 20:49:51

kamudanhaber.net sizi ilgi ve beğeni ile takip ediyorum. Konu ne olursa olsun lütfen Mustafa Kemal ATATÜRK'ün adını soysuzlarla yan yana getirmeyin. Lütfen hassasiyetimizi dikkate alın. başarılı çalışmalarınızın devamını dilerim.

Avatar
Öğretmen 2016-11-29 09:01:50

Yorumlar neden yayınlanmıyor

Avatar
www 2016-11-28 21:01:25

sikiksiniz

banner1915