Samet BAŞKONUŞ
Samet BAŞKONUŞ
Samet BAŞKONUŞ
Yazarın Makaleleri
Eğitim kanallarına ve programlarına ihtiyacımız var
Eğitim aile de başlar. Okul-aile işbirliği ile de güçlenerek devam eder. Gününün 4-5 saatini okulda geçiren bir çocuk geri kalan 19-20 saati ailesiyle birlikte geçirir. Bu yüzden ev ortamının durumu ve ailenin çocukları ile ilişkilerinin...
Stratejik planlarımız ne kadar stratejik?
Kamu kurumları için Stratejik Plan Hazırlama 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile zorunlu hale getirilmiş ve Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile Kamu İdareleri için Stratejik Planlama Kılavuzu'na...
Rotasyon kâbus olmasın!
17 Nisan 2015 tarihli Öğretmen Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 48. Maddesinde (1) Öğretmenler, aynı eğitim kurumunda adaylık dâhil toplamda en fazla 8 yıl görev yapabilir. (2) Aynı eğitim kurumunda yer değiştirme yapılacak yılın...
Ders kitaplarımız konusunda birkaç öneri
Milli Eğitim Bakanlığının son yıllarda veliler için attığı en büyük adımlardan birisi şüphesiz ders kitaplarının ücretsiz dağıtılmasıdır. Özellikle gelir seviyesi düşük aileler bu hizmet insanları büyük maddi külfetten kurtarmaktadır. ...
MEB FİLTRESİ VERİMİ DÜŞÜRÜYOR.
Milli Eğitim Bakanlığı okullara ücretsiz internet bağlantısı sağlayarak büyük bir hizmet veriyor. Ancak, ücretsiz sağlanan bu internet bağlantısının niteliği okullarda özellikle ilkokul ve okul öncesi kurumlarında verimi oldukça düşürüp...
MÜSTEŞARIN ÖNERİSİ UNUTULMASIN
Geçtiğimiz aylarda Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Sayın Yusuf TEKİN "Şu anda ortalama öğretmenlerimizin çalışma süreleri 10 yılın üzerinde. Bu öğretmenlerimiz haftada ortalama 20 saatin üzerinde derse giriyorlar. Hiç sınıf görmeyen...