banner1956
Aziz Dolu Atabey
Aziz Dolu Atabey
Antalya/Serik.. Avşar.. Eğitim Fak. & İktisat Fak (Kamu Yön.) mezunu.. Şair & Yazar.. Öğretmen..
Yazarın Makaleleri
Kengerler.. Sümer Medeniyetini Kuran Türk Boyu
Sümerliler, günümüz medeniyetinin temellerini atan insanlardır. MÖ 4 bin'li yıllarda Hazar Denizi'nin doğusundan gelerek, Fırat ve Dicle nehirleri arasına yerleşen ve Diyarbakır'dan, Basra'ya kadar uzanan topraklarda üstün...
Hz. Ayşe Sekiz Yaşında Evlendi Ama…
Ülkemizde ve başka birçok ülkede görülen çocuk gelinler meselesi toplumsal açıdan büyük bir sorun teşkil etmektedir. Bu meselenin kökenlerine indiğimizde karşımıza dinî, siyasî, örfî ve hatta ticarî birçok etkenin (âmil, factor) çıktığı...
Kızıl Elma Her Derde Deva
Türkler, doğaya ve doğadaki varlıklara ayrı bir önem vermiş; ayrı bir sevgi beslemişlerdir. Bu sevgi, gök yeleli kurttan başlamış; ağaçlara (andız, çam, kayın, meşe…), kuşlara (güvercin, kartal, kuğu, turna…) hatta gökteki yıldızlardan,...
Modern Zamanların Ergenekon'u
Milletçe, zor günlerden geçiyoruz. Yüce Tanrı "bir, iri ve diri" olup, Akka'dan çıkmayı nasip etsin!.. "Akka da ne?" derseniz, söyleyelim: Modern zamanların Ergenekon'u!.. Cezzar Ahmet Paşa'yı duymuşluğunuz, okumuşluğunuz var...
Biz, Türk'üz!.
Biz, Türk'üz!.. Asya'da, Avrupa'da, Afrika'da hatta Amerika'da atlarımızın nal izleri yüzyıllar geçmesine rağmen hâlâ silinmeden duruyor. Asya'da, Avrupa'da, Afrika'da hanlarımız, hamamlarımız; camilerimiz,...
Mehmet Âkif ve İstiklâl Marşı
Millî marşlar bir milletin varlığını, ulusal bağımsızlığını simgeler. Bu nedenledir ki ülkelerin en zor zamanlarında; bağımsızlık mücadeleleri sürecinde veya sonrasında ortaya çıkarlar. En azından büyük çoğunluğu bu özellikleri...
Çanakkale Geçilmez Düstûru
Çanakkale'den geçerek, İstanbul'a ulaşma dolayısı ile Türk Devletine son verme düşüncesi Batılıların zihinlerini her zaman meşgul etmiştir. I. Dünya Savaşı'nda bu fırsatı yakaladıklarını sanan İngiliz ve Fransızların...
Bir Şehit, Bir Gâzi Ve Bir Gâye..
Enver Paşa, Türk-İslâm tarihi açısından başlı başına bir olaydır (fenomen) dostlar. Hayâlperest, aklı bir karış havada gibi sunulan (lanse edilen) bu gözü pek Türk subayı söz konusu olduğunda eller vicdanlara konulmalı; 'Yiğidi...
Fransa.. İflâh Olmaz Aşüfte
Türkler ile Fransızlar arasındaki ilişkilerin başlangıcı Attila'ya kadar uzanır. Avrupa Hunlarının efsanevî hakanı Attila 451 yılında ordusu ile gidip Fransa'nın ortasına tuğunu dikmiş ve Türk-Fransız ilişkileri de böylece...
Atabey Gökbörü’den, Osmanlı’ya; Türklerde Mevlit Geleneği
Mevlit geleneği denildiğinde akla ilk gelen kişi 1154-1232 yılları arasında yaşamış olan Ebû Saîd Muzafferüddin Gökbörü'dür kuşkusuz. Soyu, Oğuz Türklerine dayanan Gökbörü; Oğuzların (Türkmen) Beytigin sülâlesindendir. Eşi...
Tarihi Doğru Okumak
Osmanlı dönemi edebiyatçılarımızdan olan ve 'Şair Eşref' lakabı ile tanınan Eşref Bey'in yazıhanesine bir gün genç bir adam gelir. Ömründe ilk kez gördüğü bu gencin, Eşref Bey'den bir isteği vardır. Yazmış olduğu...
Türkiye’nin Câri Açık ve Ödemeler Dengesi Sorunu
Câri açık nedir? Kabaca bir tarifle, bir ülkenin belirli bir tarih aralığında misal 1 Ocak-31 Ocak gibi aylık veya 1 Ocak-31 Aralık gibi yıllık zaman dilimlerinde ürettiği mal ve hizmet değerleri ile tükettiği yahut ihtiyaç duyduğu değerlerin...
Vee... Mesut Özil, Alman Millî Takımını Bıraktı!.
"Kazanınca Alman, kaybedince göçmen oluyorum. Arkadaşlarım Podolski ve Klose hiçbir zaman Polonyalı-Alman olarak görülmedi. Ben niye Türk-Alman olarak görüldüm? Türkiye olduğu için mi? Müslüman olduğum için mi?" "Irkçılık ve saygısızlığa...
Kılık Deyip Geçmemek
Atatürk'ün sık sık yurt gezilerine çıktığını bilmeyeniniz yoktur. Yine böyle bir yurt gezisinde, güney illerimizden birinden geçerken yolu bir Yörük obasına düşer. Atatürk ve beraberindekiler kendilerini karşılayan Yörük erkekleri...
Atatürk’ün Soy Kütüğü
Atatürk'ün Soy Kütüğü Kökeni, bir Avşar Beyliği olan Karamanoğullarına dayanan Gâzi Mustafa Kemal Atatürk'ü sevgi ve saygıyla anıyoruz canlar. Ruhu şad, mekânı cennet olsun!. Atatürk'ün -baba tarafından- sülalesi (soy)...
Sınav Rezaletleri (Scandal) Üzerine
Sınav dedikoduları, rezaletleri (scandal) son yıllarda ülke gündemini en çok meşgul eden konu başlıklarından birisi olarak göze çarpıyor malûmunuz. Biz, güzel Türkçemizin, güzel söz öbeklerinden biri olan 'en son söylenecek sözü,...
Tarihî İpek Yolu Projesi Ve Doğu Türkistan
Çin'in, son dönemlerde büyük önem verdiği ve 'İpek Yolu” adıyla anılan tarihin en ünlü ticaret yolunu tekrar canlandırmak için başlattığı girişim neredeyse bütün Asya ülkelerini heyecanlandırmışa benziyor. Ama biraz coğrafya...
Bir Cumhuriyet Efsanesi
'Şehir efsanesi” olarak adlandırılan bir kavramı duymuşsunuzdur. Kavram, aslı olmayan ama halkın, gerçek olduğunu düşündüğü hayalî durumları belirtir. Günlük hayatta sıkça karşılaşılan ve batıl inanç olarak adlandırılan...
Aydınlarımızın Aydınlanma Sorunu
Ünlü edebiyatçılarımızdan Necip Fâzıl Kısakürek, Türkiye'nin sorunları üzerine yaptığı bir değerlendirmede 'Sözde münevver, sarsak ve pinpon politikacılar elinde, ta can evinden vuruldu.” der. Gerçekten de bugün Türkiye'mizin...
Bin Cihana Değişmem Şu Öksüz Türklüğümü
Basın-yayın kuruluşlarında çıkan haberlere bakılırsa, Bursaspor depik (football) takımının taraftarları Doğu Türkistan'da zulme uğrayan Uygur, Kazak vd. Türk soylu kardeşlerimize destek için Gökbayrak temalı bir sunum (koreografi)...

banner1954