banner1956
Prof. Dr. Necati CEMALOĞLU
Prof. Dr. Necati CEMALOĞLU
Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Anabilim Dalı
Yazarın Makaleleri
Depremle Yaşamayı Öğrenmek
26 Eylül 2019 tarihinde İstanbul'da 5.8 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Bu depremin Türkiye gibi bir ülkede yaşanması kadar doğal bir durum yoktur. Çünkü Türkiye, fay hatlarının bulunduğu coğrafyada kurulmuş bir ülkedir. Geçmişte...
Suç ve Beyin
İnsanlar bazen suç işleyebilir. İşlenen suçlar için bireyin savunması alınır, günlerce devam eden sorgulama ve mahkeme süreçleri başlar. İnsanları suç işlemeye sevk eden faktörler nelerdir? Her işlenen suç bireyin özgür iradesi ile...
Yaratıcı Bireyler Yetiştirmek
21. yüzyıl değişimin ve dönüşümün yaşanacağı bir yüzyıl olacaktır. Bu yüzyılda yaşanacak rekabetin kazananı; sermaye değil, yaratıcı zekâsını etkili bir biçimde ortaya koyabilen, AR-GE yatırımlarına kaynak ayırabilen bireyleri...
Beyninizi Yemeyin
'Denizüzümü' adı verilen küçük bir yumuşakça vardır. Yaşamının ilk döneminde denizin içerisinde ortalık yerlerde yüzer. Sonunda kendisine kaya midyesi gibi tutunacak bir yer bulur ve oraya tutunur. İlk yaptığı şey, beslenmek...
Başarılı Okul Yöneticilerinin Kodları
Bazı okullar çok başarılı iken bazı okullar vasatın altında bir başarıya sahiptir. Bazı okullar kaynak bulamazken bazı okullar başka okullara da kaynak transferi yapacak kadar kaynak zenginliğine sahiptir. Bazı okullar basit, sıradan sorunları...
Yönetici Etkisi
Başarılı okulların özellikleri nelerdir? Hangi faktörler, okulların başarılı olmasında etkili rol oynamaktadır? Sınıfın iklimi, öğrencinin zekâsı, öğretmen etkisi, okul yöneticisinin yönetsel etkiliği, ailenin sosyo-ekonomik, sosyo-kültürel...
Duyarlı Çocuklar Yetiştirmek
Öğretmenlerine şiddet uygulayan, annesini, babasını öldüren, dedesinin kefen parasını çalıp içki içen, kumar oynayan, ailenin değer yargılarını hiçe sayan bir gençlik geliyor. Bu olayları hatta bu olaylardan daha vahim olan olayları her...
Yönetimde Eskimişlik Sendromu
Yönetimde mentörlük adı verilen bir uygulama vardır. Deneyimli, bilgili bir yöneticinin, genç yönetici adaylarına, bilgi, becerisini aktararak yetiştirmesini ifade eder. Mentörlük kavramı Türkçe literatürde çok fazla tutan bir kavram değildir....
Eğitimin Nabzı
Eğitimin nabzı nerede atar? Milli Eğitim Bakanlığında, bakanın odasında mı? Talim ve Terbiye Kurulunda mı? İl –İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinde mi? Okulda mı? Bu mekânların hiçbirinde eğitimin nabzı atmaz. Eğitimin nabzı öğretmenler...
Bilgi Sahibi Olmadan
'Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmak.” rahmetli gazeteci Uğur Mumcu'nun sıklıkla kullandığı görüşler arasındadır. Türk toplumu aşırı politize olmuş bir toplum özelliği taşır. Her iki Türk vatandaşı bir araya geldiklerinde...
Örgütsel Barış
Örgütsel davranış alanına ilişkin literatür incelendiğinde, örgütsel adalet, örgütsel vatandaşlık, örgütsel bağlılık, örgütsel adalet gibi kavramların olduğu, ancak örgütsel barışa atıf yapılmadığı, örgütsel barışın pas...
Örgütsel Feodalizm
Bireyler amaçlarını gerçekleştirmek için bir örgüte üye olur ya da yeni bir örgütün oluşumunda rol alırlar. Örgütler, ortak amaçları gerçekleştirmek için bir araya gelen bireylerin, ortak etkileşiminden oluşur. Her örgütün bir formal...
Hayatın Yankısı
Bir zamanlar bir baba ile oğul dağlık bir bölgede yürüyüşe çıkmışlar. Bir ara nasıl olduysa çocuğun ayağı kaymış ve incinmiş. Çocuk acıyla bağırmış: Aaa hhh!!!........ Karşı dağlarda yankı yapan sesi geri dönmüş: Aaa hhh!!!...........
İkiyüzlü Örgütler
Makalemizin kahramanı, üniversiteyi bitirdikten sonra iş aramaya başlar. Bir kamu kurumunun iş ilanını görür ve gerekli evrakları tamamlayıp, kuruma gider. Kurumun insan kaynakları birimi ikinci kattadır. Evraklarını görevliye teslim eder....
LİDER SENDİKACI
Bağımsız sendikal mücadelenin yoğun olduğu ülkelerde, sendika liderliği, lider sendikacılık gibi kavramlar başat değer özelliği taşımaktadır. Lider sendikacılar; kitleleri etkilemekte, ikna etmekte, kitleri ayağa kaldırmakta, eyleme geçmekte...
Verimli Ders Çalışma
Çok çalışmak mı, verimli çalışmak mı başarıyı getirir? sözünün cevabı hiç şüphesiz ki, verimli çalışmak, başarıyı getirir, olacaktır. Sürekli çalışan, başını kitaptan kaldırmayan bir öğrencinin başarılı olma ihtimali...
Bir Öğretim Lideri Olarak Okul Yöneticisi
Okulda öğrenci başarısını etkileyen faktörlerin başında; örgütsel yapı, norm, ilkeler, değerler, kültür ve sosyal etkinlikler vardır. Araştırmalar bir okuldaki öğrenci başarısı üzerinde bireysel yeteneklerin ötesinde, örgütsel özelliklerin...
Bastığın Dalı Kes
Nasreddin Hoca çınar ağacına çıkar. Elinde balta. Dalın ortasına oturup kök tarafından kesmeye başlar. Yoldan geçen bir dostu seslenir: - Hocam! Hocam! Bastığın dalı kesiyorsun. Düşersin şimdi. Hoca aldırış etmez. Kesmeye devam eder....
Eğitimde Eşitlikçi Meritokrasi
Meritokrasi, liyakatli yönetim demektir. Hak edenlerin, hak ettikleri makamlara gelmesini ifade eder. Türklerin tarihi incelendiğinde; meritokrasinin hakim olduğu, yetenekli ve yetkin olanların iş başına geldiği görülmektedir. Sultan Alparslan'ın...
Özel Okul Özel mi?
Veliler çocuklarını niçin özel okula gönderir? Özel okullar hangi gerekçelerle kurulur? Özel okullar veli ve öğrencilerin beklentisini hangi düzeyde karşılar? Ocak ayı içerisinde bir il merkezine eğitim amaçlı gittiğimde, il milli eğitim...

banner1954