banner1956
Prof. Dr. Necati CEMALOĞLU
Prof. Dr. Necati CEMALOĞLU
Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Anabilim Dalı
Yazarın Makaleleri
Hızlı ve Yavaş Düşünme
Öğrenciler üzerinde yaptığım gözlemler neticesinde öğrenci başarısını olumsuz yönde etkileyen pek çok faktör arasında hızlı düşünme sorununun önemli rol oynadığını gördüm. Öğrencilere bir soru sorduğumda bazı öğrenciler,...
OKUL YÖNETİCİSİ SEÇME YETİŞTİRME VE ATAMA MODELİ ÖNERİSİ
1. ADAYLARIN SEÇİMİ a. Öğretmenlikten seçme Okul yöneticiliğine seçilecek adaylar, en az 5 yıl öğretmenlik yapmış olmaları gerekir. 5 yıl başarılı öğretmenlik yapan adaylar, her yıl yapılacak olan 'Okul Yöneticiliği Mesleki Yeterlik...
Etkili Öğretmenin İletişimi
Öğretmenlik mesleği ile iletişim becerisi, etle tırnak gibidir. İletişim kurmadan öğretmenlik, iletişim bilmeden lider öğretmen olmak imkânsızdır. Öğretmen öğrenciyi iletişim becerileri ile etkileyip eğittiği, öğrettiği için, öğrencilerin...
2023 Eğitim Vizyonu Üzerine…
1994 yılında Şanlıurfa'da ilköğretim müfettiş yardımcısı olarak görev yapıyordum. Şehrin üst düzey bürokrasisinin bulunduğu bir yemekli toplantıda, yetkiliye Şanlıurfa'da gelecekte oluşabilecek ani konvansiyonel yağışlar...
Karakterli Olmak
Hayatta başarılı olmak, başarıyı sürdürmek elbette ki önemli durumlardır. Hayatta başarıdan daha da önemli olan dürüst ve namuslu olmak, karakterli, kişilikli bir birey olarak yaşamak ve örnek bir yaşantı sergilemektir.  Başarılı...
Eğitimde Dönüşüm
Eğitim toplumsal değişim sürecini hem etkileyen hem de bu süreçten etkilenen bir kurumdur. Eğitim bu özelliğinden dolayı bazen değişimin öznesi bazen de değişimin nesnesi olur. Bu değişim süreci yenileşme, dönüşüm, iyileşme, gelişme,...
Veriye Dayalı Yönetim
1970'li yıllarda hastaneye muayene olmaya gittiğimizde, doktor oturduğu yerden sorardı: Şikâyetiniz nedir? Hasta, karın ya da sırt bölgesini gösterip ağrı hissettiğini, geceleri uyuyamadığını söylerdi. Doktor, elindeki stetoskop ile...
Yönetmekten Yönetişime
'Yönetmek”, 'yönetilmek” ve 'yönetişim” kavramları birbirlerine yakın ifadelermiş gibi görünse de, birbirinden farklı anlamlara sahiptir. Yönetmek etkenliği, yönetilmek edilgenliği ifade ederken 'yönetişim” 'birlikte...
Farklılıkları Yönetebilmek
Ankara'nın merkez ilçelerinden birinde bulunan bir ilköğretim okuluna seminer vermek amacıyla davet edilmiştim. Okulun büyük bir konferans salonu vardı. Çevre okullardan da öğretmenler davet edilmişti. Okul yöneticisi ile sohbet ederken,...
Öğrenmeyi Öğrenmek
Hayatta başarılı olmanın en önemli şartlarından birisi de öğrenmeyi öğrenmektir. Okul hayatımda en çok eksikliğini duyduğum şeylerin başında en iyi, en kalıcı öğrenme nasıl olduğu konusudur. Aile hayatımızda baskın olan din eğitimi,...
Okul Yöneticiliği Üzerine
Türkiye'de 1 milyon civarında öğretmen 60 bin civarında okul yöneticisi var. Bu okul yöneticilerinin seçimi, eğitilmesi, atanması ve istihdam süreci hep bir muamma özelliği taşımaktadır. 2000 yılından sonra yönetsel erki elinde bulunduranlar,...
OKUL YÖNETİCİSİ YETİŞTİRME MODEL ÖNERİSİ
Modelin adı: Yetkinlik Modeli Gerekçe: Yetkinlik modelinin gerekçeleri aşağıdaki şekildedir: 1. Okul yöneticilerini seçme, eğitme ve atama süreçlerinde liyakati sağlamak. 2. Okul yöneticilerinin muhatabı olan kitlenin kabul alanını genişletmek....
Kariyer Planı Yapmak
2018 yılında yapılan TYT ve AYT'de 730. olan bir öğrenciye hangi mesleği seçeceği sorulduğu zaman, 'derse çalışmaktan, sürekli sınavlara hazırlanmaktan mesleğimi seçmeye fırsatım olmadı.” cevabını vermesi, sosyal medyada...
Girişimcilik Eğitimi
21. yüzyılda yaşayacak kişilerde olması gereken en önemli yeterliklerden birisi de girişimciliktir. Amerikalı Mcdonalds, Burger King, Starbucks, Kentucky, Coca Cola, Pepsi vb. markalar girişimciliğin bir sonucudur. Bu markaları yaratan kişilerin...
Eğitim Sistemleri Taklit Edilebilir mi?
Öğretmenlik yaptığım yıllarda uzunluk ölçülerini bilmeyen öğrenciler boylarının ölçüsünü almak için sırtüstü kar üzerine yatar ve kim kimden daha uzun boylu olduğunu boylarını kıyaslayarak anlardı. Uzunluk ölçüsü olan metreyi,...
Sevgi Yoksulu Olmak
İnsan ilişkilerinde sorun yaşadığınız oluyor mu? İyilik yaptığınız bir kişinin, iyiliğinizi yanlış anladığını, farklı tanımladığına şahit oluyor musunuz? İyilik yaptığınız kişilerden zarar görüyor musunuz? Bu soruların bazılarına...
Hoşafın Yağı Kesilmek
Hoşafın yağı kesilmek deyimi, Türkçe literatürde 'söylenecek söz, verilecek karşılık veya yapılacak bir şey kalmayacak bir duruma düşmek, yüzünde hoşnutsuzluk belirmek, ortaya çıkan olumsuz durumdan üzüntü duymak.” Anlamına...
21. Yüzyılda Okullar ve Eğitim Liderleri
İletişim ve bilişim teknolojilerindeki baş döndürücü gelişme, bir sosyal örgüt olarak okulu, okulun rollerini, sorumluluklarını ve öğrenme biçimlerini de değiştirecektir. Muhtemelen bu günkü argümanlarımız 21. yüzyılda anlamını...
Ortalama Alma Saplantısı
Eğitim sistemimizin önemli sorunları vardır. Bu sorunların arasında ortalama alma saplantısı bulunmaktadır. Ortalama alma saplantısı, ortalamanın önemli bir değer olduğunu kabul etme durumudur. Bu süreçte, her öğrencinin, her dersin, her...
Gelecek Yüzyıla Hazır mıyız?
Küreselleşen bir dünyada yaşıyoruz. Peru'da yaşanan depremin etkileri, Hint Okyanusunda çıkan petrolün paylaşımında ortaya çıkan kriz, bu coğrafyalara çok uzak olan ülkelerin ekonomilerini alt üst edebilmektedir. Dolar yükselmeye başladığı...

banner1954