İstanbul
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
26 Aralık 2017 Salı 13:20
TAŞERON ÇALIŞANLARIN SÜREKLİ İŞÇİ KADROSUNA ATANACAĞI KURUMLARIN İSİMLERİ

Taşeron çalışanların kamuda sürekli işçi kadrolarına atanmalarına imkan veren 696 sayılı KHK, hangi kurumlardaki taşeron çalışanların bu imkandan yararlanacağına ilişkin genel çerçeveyi belirlemiş olmakla birlikte, tek tek sayma yoluyla bu kurumların isimlerini belirtmemiştir. 

KHK’nın ilgili hükmüne göre;

-5018 sayılı Kanuna ekli (I), (II), (III) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan kamu idareleri (MİT Müsteşarlığı hariç) ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda,

-696 sayılı KHK ekinde sayılan idarelerin merkez ve taşra teşkilatlarında,

(4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve diğer mevzuattaki hükümler uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında) yükleniciler tarafından 4/12/2017 tarihi itibarıyla çalıştırılmakta olanların sürekli işçi kadrolarına geçmesi mümkün olabilecek.

Bu belirlemeye göre, aşağıda belirtilen kurumlarda personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından çalıştırılanlar (taşeron çalışanlar) sürekli işçi kadrolarına atanabilecek.

**5018 sayılı Kanun eki (I) Sayılı Cetveldeki kurumlar

   1) Türkiye Büyük Millet Meclisi

   2) Cumhurbaşkanlığı

   3) Başbakanlık

   4) Anayasa Mahkemesi

   5) Yargıtay

   6) Danıştay

   7) Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu

   8) Sayıştay

   9) Adalet Bakanlığı

   10) Millî Savunma Bakanlığı

   11) İçişleri Bakanlığı

   12) Dışişleri Bakanlığı

   13) Maliye Bakanlığı

   14) Millî Eğitim Bakanlığı

   15) Sağlık Bakanlığı

   16) Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

   17) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

   18) Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı

   19) Kültür ve Turizm Bakanlığı

   20) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

   21) Avrupa Birliği Bakanlığı

   22) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

   23) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

   24) Ekonomi Bakanlığı

   25) Gençlik ve Spor Bakanlığı

   26) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

   27) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

   28) Kalkınma Bakanlığı

   29) Orman ve Su İşleri Bakanlığı

   30) Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği

   31) Jandarma Genel Komutanlığı

   32) Sahil Güvenlik Komutanlığı

   33) Emniyet Genel Müdürlüğü

   34) Diyanet İşleri Başkanlığı

   35) Hazine Müsteşarlığı

   36) Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı

   37) Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu

   38) Devlet Personel Başkanlığı

   39) Türkiye İstatistik Kurumu

   40) Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

   41) Gelir İdaresi Başkanlığı

   42) Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

   43) Meteoroloji Genel Müdürlüğü

   44) Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü

   45) Göç İdaresi Genel Müdürlüğü

**5018 sayılı Kanun eki  (II) Sayılı Cetveldeki kurumlar 

   a) Yükseköğretim Kurulu, üniversiteler ve yüksek teknoloji enstitüleri

   1) Yükseköğretim Kurulu

   2) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı

   3) İstanbul Üniversitesi

   4) İstanbul Teknik Üniversitesi

   5) Ankara Üniversitesi

   6) Karadeniz Teknik Üniversitesi

   7) Ege Üniversitesi

   8) Atatürk Üniversitesi

   9) Orta Doğu Teknik Üniversitesi

   10) Hacettepe Üniversitesi

   11) Boğaziçi Üniversitesi

   12) Dicle Üniversitesi

   13) Çukurova Üniversitesi

   14) Anadolu Üniversitesi

   15) Cumhuriyet Üniversitesi

   16) İnönü Üniversitesi

   17) Fırat Üniversitesi

   18) Ondokuz Mayıs Üniversitesi

   19) Selçuk Üniversitesi

   20) Uludağ Üniversitesi

   21) Erciyes Üniversitesi        

   22) Akdeniz Üniversitesi

   23) Dokuz Eylül Üniversitesi

   24) Gazi Üniversitesi

   25) Marmara Üniversitesi

   26) Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

   27) Trakya Üniversitesi

   28) Yıldız Teknik Üniversitesi

   29) Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

   30) Gaziantep Üniversitesi

   31) Abant İzzet Baysal Üniversitesi

   32) Adnan Menderes Üniversitesi

   33) Afyon Kocatepe Üniversitesi

   34) Balıkesir Üniversitesi

   35) Manisa Celal Bayar Üniversitesi

   36) Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

   37) Dumlupınar Üniversitesi

   38) Gaziosmanpaşa Üniversitesi

   39) Gebze Teknik Üniversitesi

   40) Harran Üniversitesi

   41) İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

   42) Kafkas Üniversitesi

   43) Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

   44) Kırıkkale Üniversitesi

   45) Kocaeli Üniversitesi

   46) Mersin Üniversitesi

   47) Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

   48) Mustafa Kemal Üniversitesi

   49) Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi

   50) Pamukkale Üniversitesi

   51) Sakarya Üniversitesi

   52) Süleyman Demirel Üniversitesi

   53) Bülent Ecevit Üniversitesi

   54) Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

   55) Galatasaray Üniversitesi

   56) Ahi Evran Üniversitesi

   57) Kastamonu Üniversitesi

   58) Düzce Üniversitesi

   59) Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

   60) Uşak Üniversitesi

   61) Recep Tayip Erdoğan Üniversitesi

   62) Namık Kemal Üniversitesi

   63) Erzincan Üniversitesi

   64) Aksaray Üniversitesi

   65) Giresun Üniversitesi

   66) Hitit Üniversitesi

   67) Bozok Üniversitesi

   68) Adıyaman Üniversitesi

   69) Ordu Üniversitesi

   70) Amasya Üniversitesi

   71) Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi

   72) Ağrı Dağı Üniversitesi(1)

   73) Sinop Üniversitesi

   74) Karabük Üniversitesi

   77) Kilis 7 Aralık Üniversitesi

   78) Çankırı Karatekin Üniversitesi

   79) Artvin Çoruh Üniversitesi

  80) Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

  81) Bitlis Eren Üniversitesi

  82) Kırklareli Üniversitesi

   83) Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi

   84) Bingöl Üniversitesi

   85) Muş Alparslan Üniversitesi

   86) Mardin Artuklu Üniversitesi

   87) Batman Üniversitesi

   88) Ardahan Üniversitesi

   89) Bartın Üniversitesi

   90) Bayburt Üniversitesi

   91) Gümüşhane Üniversitesi

   92) Hakkari Üniversitesi

   93) Iğdır Üniversitesi

   94) Şırnak Üniversitesi

   95) Munzur Üniversitesi

   96) Yalova Üniversitesi

   97) Türk-Alman Üniversitesi

   98) Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

   99) Bursa Teknik Üniversitesi

   100) İstanbul Medeniyet Üniversitesi

   101) İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi

   102) Necmettin Erbakan Üniversitesi

   103) Abdullah Gül Üniversitesi

   104) Erzurum Teknik Üniversitesi

   105) Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi

   106) Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

   107) Sağlık Bilimleri Üniversitesi

   108) Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi

   109) İskenderun Teknik Üniversitesi

   110) Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi

   111) Türkiye Uluslararası İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi

   112) İzmir Bakırçay Üniversitesi

   113) İzmir Demokrasi Üniversitesi

   114) Yükseköğretim Kalite Kurulu

   115) Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi

     b) Diğer idareler

   1) Savunma Sanayi Müsteşarlığı

   2) Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu

   3) Atatürk Araştırma Merkezi

   4) Atatürk Kültür Merkezi

   5) Türk Dil Kurumu

   6) Türk Tarih Kurumu

   7) Türkiye ve Orta-Doğu Amme İdaresi Enstitüsü

   8) Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu

   9) Türkiye Bilimler Akademisi

   10) Türkiye Adalet Akademisi

   11) Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu

   12) Karayolları Genel Müdürlüğü  

   13) Spor Genel Müdürlüğü

   14) Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü

   15) Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü

   16) Orman Genel Müdürlüğü

   17) Vakıflar Genel Müdürlüğü

   18) Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü

   19) Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü

   20) Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü

   21) Türk Akreditasyon Kurumu

   22) Türk Standartları Enstitüsü

   23) Türk Patent ve Marka Kurumu

   24) Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü

   25) Türkiye Atom Enerjisi Kurumu         

   26) Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı

   27) Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı

   28) GAP Bölge Kalkınma İdaresi

   29) Özelleştirme İdaresi Başkanlığı

   30)  Kamu Denetçiliği Kurumu

   31) Ceza ve İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumu

   32) Meslekî Yeterlilik Kurumu

   33) Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı

   34) Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı

   35) Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı

   36) Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı

   37) Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı

   38) Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

   39) Türkiye Su Enstitüsü

   40) Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu

   41) Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu

   42) Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı

   43) Helal Akreditasyon Kurumu 

**5018 sayılı Kanun eki  (III) Sayılı Cetveldeki kurumlar 

   1) Radyo ve Televizyon Üst Kurulu

   2) Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu

   3) Sermaye Piyasası Kurulu

   4) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

   5) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu

   6) Kamu İhale Kurumu

   7) Rekabet Kurumu

   8) Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu

   9) Kişisel Verileri Koruma Kurumu

**5018 sayılı Kanun eki  (IV) Sayılı Cetveldeki kurumlar

   1) Sosyal Güvenlik Kurumu

   2) Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü  

**696 sayılı KHK eki (I) Sayılı Listedeki kurumlar

   1) Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü

   2) Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı

   3) Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı

   4) Ereğli Kömür Havzası Amele Birliği ve Biriktirme Yardımlaşma Sandığı

   5) Kalkınma Ajansları

   6) Kanunla Kurulan Fonlar ve Kefalet Sandıkları

   7) Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı

   8) Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü

   9) Spor Genel Müdürlüğü Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlükleri

  10) Spor Toto Teşkilat Başkanlığı

  11) Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Başkanlığı

  12) Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları

Anahtar Kelimeler:
TAŞERON
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Murat 2017-12-26 14:24:00

Öğretmenevi ve ASO Müdürlüklerinde hizmet alımı ile çalışan taşeron işçilerin de bu kapsama alınması gerekir!!!

Misafir Avatar
SALİH 2017-12-27 01:32:03 @Murat

ÖĞRETMENEVİ VE AKŞAM SANATOKULU TAŞARON İŞÇİSİ KADRO VARMI YOKMU ÇALIŞANLAR NE OLCAK ACABA

Beğenmedim! (0)
Avatar
İBRAHİM POLAT 2017-12-26 16:42:55

BEN MİLLİ EĞTİMDE HİZMET ALIMIYLA ÇALIŞIYORUM KADROYA GEÇEKMİYİM

Avatar
HAKAN 2017-12-27 01:37:10

ÖĞRETMENEVİNE KADRO OLMALI