Öğretmenler ne zaman ve hangi şartlarda emeklilik isteyebilir?

Eğitim Öğretim Hizmetleri Sınıfında bulunan devlet memurlarının emeklilik koşulları en çok araştırılan konularından biridir. 61 yaşını dolduran öğretmen ne zaman emekli olur? Öğretmenler nasıl emekli olur? Detaylar haberimizde...

GÜNCEL 20.02.2020, 08:15
Öğretmenler ne zaman ve hangi şartlarda emeklilik isteyebilir?

Sosyal güvenlikte yapılan reformlar devlet memurlarının emeklilik süreleri ve işe giriş tarihlerinde değişikliğe neden olduğu gibi öğretmenlerin de emeklilik sürelerinde değişikliğe neden olur. Memurların, emeklilik yaş ve süreleri, kadın memurlar ile erkekler memurlara göre değişiklik gösterdiğinden, öğretmenler emeklilik yaşını hesaplarken kafa karışıklığı yaşamaktadır. 61 yaşını dolduran öğretmen ne zaman emekli olur? Öğretmenler nasıl emekli olur?

ÖĞRETMENLER SADECE HAZİRAN VE TEMMUZ AYLARINDA EMEKLİLİK İSTEYEBİLİR

652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede (Madde 39) “Öğretmenlerin emeklilik işlemleri Haziran ve Temmuz ayları içinde yapılır. Bu aylar dışında emeklilik işlemi yapılabilmesi, görev yapılan il sınırları içinde emeklilik talebinde bulunan personelin sınıf ve branşında öğretmen fazlasının bulunması ve işlemin Bakanlıkça uygun görülmesine bağlıdır." denilmek suretiyle, Milli Eğitim Bakanlığı emrinde görev yapan öğretmenlerin istedikleri zaman emekli olmaları sınırlandırılmıştır. Düzenlemeye göre, öğretmenlerin emekliye ayrılması sadece yılın Haziran ve Temmuz aylarında mümkün olabilmektedir. Ancak, geçerli bir mazereti olan ya da görev yaptığı il sınırları içerisinde sınıf ve branşında öğretmen fazlalığı bulunan öğretmenlerin Haziran ve Temmuz ayları dışında emeklilik talebinde bulunmaları durumunda, bu taleplerinin Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygun görülmesi de mümkündür. Eğitim öğretim sınıfında görev yapan devlet memurları emeklilik taleplerini istedikleri tarihte yapmaları mümkün değildir.

İlgili maddenin hükmü şu şekildedir.

Son bir yıllık sürenin en az yarısında Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfına ait bir kadroda bulunup emeklilik hakkını kazananlardan (son bir yıl içerisinde istifa etmiş veya müstafi sayılmış olanlar dahil), emekliliklerini isteyenlerin emeklilik işlemleri haziran ve temmuz ayları içerisinde yapılır. Bu aylar dışında emeklilik işlemi yapılabilmesi için görev yapılan il sınırları içerisinde emeklilik talebinde bulunan personelin sınıf ve branşında öğretmen fazlasının bulunması ve Milli Eğitim Bakanlığının uygun görmesine bağlıdır.

Maddede yer alan şartlar;

Emeklilik müracaatında bulunanların emeklilik işlemleri haziran ve temmuz ayları içerisinde yapılmaktadır.

Son bir yıl içerisinde istifa etmiş veya müstafi sayılmış olanların emeklilik işlemleri de haziran ve temmuz ayları içerisinde yapılmaktadır.

Bu aylar dışında emeklilik işlemleri, görev yapılan il sınırları içerisinde kendi sınıf ve branşında öğretmen fazlasının bulunması ve Milli Eğitim Bakanlığının uygun görmesi halinde yapılmaktadır.

1999'DAN ÖNCE HİZMETİ OLANLARIN EMEKLİLİK DURUMU

1- 08/09/1999 tarihinden önce devlet memurluğu, sigortalı veya bağ-kur'lu hizmet süreleri bulunan devlet memurlarından;

- Kadın devlet memurlarının 20,

- Erkek devlet memurlarının 25, hizmet yıllarını doldurmaları gerekmektedir. Bu halde bulunan devlet memurlarının ayrıca 15/6/2002 tarihine kadar olan toplam hizmet süreleri esas alınarak yaş gruplarını da tamamlamaları gerekmektedir. Yaş grubunun hangisi olduğunun tespitinin 5434 sayılı T.C.Emekli Sandığı Kanunu Geçici madde 205'e göre yapılmaktadır. Yani, emekliliğin kazanılması, kadınlarda 20, erkeklerde ise 25 hizmet yılı artı, tabi olunan yaş grubu esas alınır.

1999'DAN ÖNCE HİZMETİ OLMAYANLARIN EMEKLİLİK DURUMU

2- 08/09/1999 tarihinden önce hiçbir şekilde çalışması bulunmayan (devlet memurluğu, sigortalı veya bağ-kur'lu çalışma süreleri bulunmayan), bu tarihten sonra devlet memuru olarak göreve girenlerden; kadın ve erkek devlet memurlarının 25 hizmet yıllarını tamamlamaları taktirde kadın devlet memurlarının58, erkek devlet memurlarının 60, yaşını tamamlamaları gerekmektedir. Yani, kadın devlet memurunun emekliliğini kazanması 25 hizmet yılını artı 58 yaşını, erkek devlet memurunun emekliliğini kazanması için ise 25 hizmet yılını artı 60 yaşını tamamlamaları gerekmektedir.

4/C olarak emekli olanlar aşağıda açıklanan durumlara göre belli edilen emeklilik şartları ile emekli edileceklerdir.

08.09.1999 gününden önce işe girmiş memurların durumu:

Kadın memurlarda 20 fiili hizmet yılını dolduranların istekleri üzerine emekli aylığı bağlanır. Eemeklilik süresini doldurmaya 2 yıldan az kalan kadın memur 38 yaşını tamamlamaları ve talepte bulunmaları şartı ile emekli aylığı bağlanır.

Kadın Memurların Emeklilikleri:

08.09.1999 tarihinde sandık iştirakçisi olanlardan 50 ve daha yukarı yaşlarda bulunanlar, yaş haddi (61 yaşını tamamlamaları) nedeniyle istekleri üzerine veya (65 yaşını tamamladıklarında) resen emekliye ayrıldıklarında fiili hizmet süreleri 10 yılını doldurmuş olmak şartı ile emekli aylığına hak kazanırlar.

08.09.1999 ile 30.04.2008 günü arasında işe girmiş kadın memurların emekliliği:

a. Normal Emeklilik Şartları:

08.09.1999 günü ve sonrası işe giren memur kadınların emekli olabilmeleri için 58 yaşını tamamlamaları ve en az 9000 gün sayısına ulaşmaları şartı ile normal olarak emekli olacaklardır.

b. Kadınların yaşlılıktan 5400 gün ile emeklilik şartları:

08.09.1999 günü ve sonrası işe giren memur kadınların kısmı emeklilik şartı ile yani 5400 gün sayısı ile emekli olabilmeleri için 61 yaşını tamamlamış olmaları gerekmektedir.

c.01.05.2008 gününden sonra işe giren kadınlar için emeklilik şartları:

İlk defa 01.05.2008 tarihi ve sonrası işe girmiş kadınlardan 4/C bendi kapsamında sigortalı sayılanlar için prim gün sayısı şartı eskiden olduğu gibi 9000 gün olarak uygulanır. Emeklilik yaşlarının kademeli artışının tespiti de 9000 günü tamamladıkları/tamamlayacakları zamana göre belli olur.

9000 gün sayısını doldurduğu tarihe göre aşağıdaki yaş şartları aranır:

9000 günü 31.12.2005 tarihine kadar tamamlayan kadınlar için 58 yaşında emekli olur fakat diğerleri için yaş tablosu ise şu şekildedir:

1.1.2036 ila 31.12.2037 tarihleri arasında 9000 günü tamamlayan kadın için yaş 59

1.1.2038 ila 31.12.2039 tarihleri arasında 9000 günü tamamlayan kadın için yaş 60

1.1.2040 ila 31.12.2041 tarihleri arasında 9000 günü tamamlayan kadın için yaş 61

1.1.2042 ila 31.12.2043 tarihleri arasında 9000 günü tamamlayan kadın için yaş 62

1.1.2044 ila 31.12.2045 tarihleri arasında 9000 günü tamamlayan kadın için yaş 63

1.1.2046 ila 31.12.2047 tarihleri arasında 9000 günü tamamlayan kadın için yaş 64

1.1.2048 tarihinden itibaren ise kadın için yaş 65.

Yorumlar (6)
Hamdi 2 ay önce
Mezarda maaş verirler artık...adam 25 yıl hizmet vermiş,neden şu yaşa kadar illa çalısacaksın diye dayatırlarki ...
İl içi sıralar tekrar çalıştırılsın 2 ay önce
İl içi sıralar tekrar çalıştırılsın il içi sıra sistemi daha güçlü bir şekilde geri gelmelidir sınıf öğretmenlerinin il içi ve il dışı yer değiştirme sorunu çözülmelidir bunun için sınıf öğretmenlerine farklı kurumlarda farklı alan sınavları açılmasını bekliyoruz farklı kurumlarda farklı kadrolar açılmalıdır müfettişlik uzmanlık müsteşarlık müdürlük şube müdürlüğü oda başkanlığı genel başkanlık denetmenlik daire başkanlığı bölge müdürlüğü danışmanlık hakimlik kaymakamlık başdanışmanı başdenetçi gibi sınavlar açılmalıdır öğretmenlere lojman tahsis edilmelidir elektrik su doğalgaz İnternet gıda ücreti bedava olmalıdır 10 yıllık öğretmenlere üniversitede hoca olma imkanı tanınmalıdır öğretmenlere vergi muafiyeti gelsin Eğitim sistemi tamamen değiştirilmelidir Kurumlararası geçiş serbest bırakılmalıdır özel okullara kadrolu atamalar olsun böylelikle öğretmenlerin yer değiştirme sorunu çözülmelidir bunun için sınıf öğretmenlerine branş öğretmenliği hakkı verilmelidir sınıf öğretmenlerinin yer değiştirmesi kolaylaştırılmalıdır öğretmen atama sistemi tamamen değiştirilmelidir Yeni bir öğretmen atama sistemi geliştirilmelidir Öğretmen atama ve yer değiştirme sorunu çözülmelidir Yeni bir öğretmen atama ve yer değiştirme kanunu geliştirilmelidir Öğretmen atama ve yer değiştirme yönetmeliği sil baştan değiştirilmelidir Her öğretmenin rahatlıkla yer değiştirebildiği bir sistem geliştirilmelidir Yeni bir öğretmen atama ve yer değiştirme yönetmeliği geliştirilmelidir Memur atama sistemi tamamen değiştirilmelidir Yeni bir memur atama sistemi geliştirilmelidir Memur atama ve yer değiştirme sorunu çözülmelidir Yeni bir memur atama ve yer değiştirme kanunu geliştirilmelidir Memur atama ve yer değiştirme yönetmeliği sil baştan değiştirilmelidir Her memurun rahatlıkla yer değiştirebildiği bir sistem geliştirilmelidir Yeni bir memur atama ve yer değiştirme yönetmeliği geliştirilmelidir Memur alımlarının artırılmasını bekliyoruz memur alımlarında ikamet şartının kaldırılmasını talep ediyorum Memur alımlarında mülakat kaldırılsın Memur alımlarında güvenlik soruşturması kaldırılsın Memur maaşları yükseltilsin Memur maaşları iyileştirilmelidir Memur maaşları en iyi seviyeye ulaştırılsın Öğretmenlerin hakları genişletilmelidir Bütün üniversite mezunları atansın Öğretmen atama sistemi tamamen değiştirilmelidir Yeni bir öğretmen atama sistemi geliştirilmelidir Lise Ön lisans ve Lisans bütün mezunlar atansın İşsizlik tarihe karışmalıdır Kurumlararası geçiş serbest bırakılmalıdır özel kurumlar kamulaştırılmalıdır Bütün bakanlıklarda öğretmen kadroları açılmasını bekliyoruz Öğretmenlerin tayin sistemi sil baştan değiştirilmelidir Her öğretmenin rahatlıkla yer değiştirebildiği bir sistem geliştirilmelidir Sınıf öğretmenlerinin yer değiştirmesi kolaylaştırılmalıdır sınıf öğretmenlerinin yer değiştirmesi kolaylaştırılmalıdır KPSS SINAV SİSTEMİ tamamen değiştirilmelidir Yeni bir sınav sistemi geliştirilmelidir Alanlar arası geçişler serbest bırakılmalıdır Yurt dışı sınavları Türkiye'nin her yerinde yapılsın Öğretmenlerin tayin sistemi sil baştan değiştirilmelidir Her öğretmenin rahatlıkla yer değiştirebildiği bir sistem geliştirilmelidir Din Kültürü ve İngilizce dersleri 1.sınıftan itibaren müfredata konulmalıdır Fen Bilimleri ve Sosyal Bilgiler dersleri ilkokul 2.sınıftan itibaren müfredata konulmalıdır sınıf öğretmenlerinin yer değiştirmesi kolaylaştırılmalıdır İlkokul 5 sene olsun böylelikle öğretmenlerin yer değiştirme sorunu çözülmelidir bunun için sınıf öğretmenlerine branş öğretmenliği hakkı verilmelidir İl içi ve il dışı yer değiştirme sorunu çözülmelidir bunun için sınıf öğretmenlerine farklı kurumlarda farklı alan sınavları açılmasını bekliyoruz farklı kurumlarda farklı kadrolar açılmalıdır Müfettişlik sınavları açılmasını bekliyoruz Milli Eğitim Müdürlüğü sınavları açılmasını bekliyoruz Şube müdürlüğü sınavları açılmasını bekliyoruz Kamu yönetimi mezunuyum kamu yönetimi mezunlarına kadro açılmasını istiyoruz Kamu yönetimi mezunlarına ağırlık verilmelidir Sınıf öğretmenlerinin yer değiştirmesi kolaylaştırılmalıdır Sınıf öğretmenlerinin yer değiştirmesi kolaylaştırılmalıdır il içi sıra sistemi daha güçlü bir şekilde geri gelmelidir il içi sıralar tekrar çalıştırılsın sınıf öğretmenlerinin yer değiştirmesi kolaylaştırılmalıdır sınıf öğretmenlerinin yer değiştirmesi kolaylaştırılmalıdır sınıf öğretmenlerinin yer değiştirmesi kolaylaştırılmalıdır sınıf öğretmenlerinin yer değiştirmesi kolaylaştırılmalıdır
Kenan 2 ay önce
Emeklilik yaş ile ilgili değil, hizmet yılı ile ilgili olmasi lazım.
Emekli öğretmen 2 ay önce
aklı başında olan emekli olmaz
ek iş yapıyorum genede ortada birşey yok
anlayana...
öğretmen 2 ay önce
emeklilik avrupadaki gibi olsunda maaş neden uganda gibi.kadın 50 yaşında ayakta duramıyor.58 çok değil mi.
Hicham el Guerrouj 2 ay önce
652 sayılı KHK'nın adı değişti Sayın Editör, uyuma! Azıcık mevzuat karıştır, ondan sonra kopyala yapıştır, değil mi? Tıklanma sayısını artırmak için böyle ucuz numaralara gerek yok Mayk, alırım anahtarını bak!:)
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Öğretmenlerin derse önlükle girmesi hakkında ne düşünüyorsunuz ?
Namaz Vakti 06 Nisan 2020
İmsak 05:05
Güneş 06:34
Öğle 13:12
İkindi 16:48
Akşam 19:40
Yatsı 21:03