banner1905
15 Kasım 2016 Salı 12:41
Milli Eğitim Bakanı Yılmaz: FETÖ ile iltisaklı 2249 kurum kapatıldı
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, okullarda ikili eğitime son verilerek tekli eğitime geçilmesine ilişkin, "Bir önceki yıla göre yüzde 15,2 artışla 7 milyar 237 milyon lira olarak öngörülen Bakanlığımızın 2017 yılı yatırım ödeneği, özellikle ikili eğitimin yapıldığı, yoğun göç alan şehirlerimize öncelik verilmek suretiyle derslik yapımında kullanılacaktır." dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, bakanlığının 2017 bütçesinin sunumunu yapan Yılmaz, temel altyapı ve erişim sorunlarını önemli ölçüde çözdüklerini, eğitimin kalitesinin artırılmasının ise daimi hedefleri olarak kalacağını ifade etti.
Önceki hükümetler döneminde olduğu gibi, 65. Hükümet döneminde de eğitimin her kademesinde okullaşma ve kız çocuklarının okullaşması oranlarının arttırılması çalışmalarını devam ettireceklerinin altını çizen Yılmaz, bilgi tabanlı, ekonominin ihtiyaç duyduğu insan gücünü yetiştiren, özgürlükçü, üretken ve rekabetçi bir eğitim sisteminin oluşturulmasının hedefleri olmaya devam edeceğini söyledi.

Önümüzdeki dönemde, 2017-2019 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Program'da da yer alan, okul öncesi eğitimi kademeli olarak zorunlu hale getireceklerini hatırlatan Yılmaz, eğitimin kalitesinin artırılması ve beşeri sermayenin niteliğinin yükseltilmesi kapsamında ikili öğretimin tamamen kaldırılacağını, 5. sınıfların müfredatının dil öğretimi açısından yeniden düzenlendiğini, önümüzdeki yıl pilot uygulamanın hayata geçirileceğini ve izleyen dönemde tüm 5. sınıflar düzeyinde bu uygulamanın yaygınlaştırılacağını bildirdi.

Eğitimde fırsat eşitliğini hayata tam olarak geçirmek için bu amaca uygun öğretmenlerin yetiştirilmesi, müfredatın geliştirilmesi ve uygun ortamların tesis edilmesi yönünde çalışmaların süreceğini ifade eden Yılmaz, "Türkiye'nin 21. yüzyılda önüne koyduğu hedeflere ancak eğitimle ulaşabileceğinin farkında olarak geçmiş yıllarda olduğu üzere bu yıl da bütçeden en fazla pay yine eğitime ayrılmıştır. 2002 yılında 10 milyar lira olarak gerçekleşen bütçe payımız, 2017 yılında 122 milyar 414 milyon lira olarak belirlenmiştir." bilgisini paylaştı.

Eğitime bütçeden ayırdıkları payın her yıl artmasının yanında eğitim sisteminin daha özgürlükçü bir yapıya kavuşturulması yönündeki çalışmaların da devam ettiğinin altını çizen Yılmaz, "Bu çerçevede, eğitim müfredatındaki antidemokratik ifadelerin ayıklanması, okullarda kıyafet serbestisinin uygulanması, farklı dil ve lehçelerde eğitim halkın taleplerine uygun olarak devam ediyor." diye konuştu.

-Dershanelerin dönüştürülmesi

Bakan Yılmaz, dershanelerin dönüşümü ile ilgili olarak, 13 Temmuz 2015 tarihli Anayasa Mahkemesi kararı doğrultusunda, okul dışı eğitim imkanlarını çeşitlendirmek amacıyla yönetmelikteki düzenlemeyle özel öğretim kurslarının tanımlandığını hatırlattı.

Özel öğretim kurumlarının nitelik ve niceliğinin artırılmasının, eğitim sisteminde kalite ve rekabet odaklı eğitim hizmetlerinin verilmesine katkı sağlayacağına işaret eden Yılmaz, özel sektörün dinamik yatırım ve işletme kabiliyetinin eğitim sistemine katkısını artırmak için teşvik düzenlemeleri yapıldığını dile getirdi.

Yılmaz, bu kapsamda 2016-2017 eğitim ve öğretim yılında, yeni katılan 75 bin öğrenci ile birlikte toplam 316 bin 199 öğrencinin eğitim öğretim desteğinden faydalanmasının planlandığını belirterek, eğitimde özel sektörün payının artırılması yönündeki çalışmaların sürdüğünü söyledi.

-FETÖ'nün darbe girişimi sonrası kapatılan kurumlar

İsmet Yılmaz, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminin ardından bir daha böyle bir olayla milleti muhatap kılmamak için alınan tedbirler kapsamında, bu terör örgütüyle irtibatı, iltisakı veya aidiyeti tespit edilen bin 60'ı özel okul, 345'i diğer özel öğretim kurumu ve 844'ü özel öğrenci yurdu olmak üzere toplam 2 bin 249 kurumun kapatıldığını bildirdi.

Kapatılan bu özel okullarda öğrenim gören öğrencilerin mağdur olmaması için gerekli tedbirlerin alınarak resmi ve özel okullara nakillerinin sağlandığına değinen Yılmaz, diğer yandan 2016-2017 eğitim ve öğretim yılı itibarıyla bin 73 yeni özel okulun faaliyete başladığını kaydetti.

Yılmaz, eğitim sürecinde, dünyanın her yerinde, öğrenme ve öğretme ihtiyacının karşılanmasında en temel unsurun öğretmenler olduğunu vurgulayarak, "Ülkemizde geleceğimizin teminatı gençlerimizin demokratik değerlerle buluşmasında, onların milli ve manevi değerlerle donatılmasında, ülkemizin geleceğini inşa edecek gençlerimizin yetiştirilmesinde en büyük pay, hiç kuşkusuz öğretmenlerimize ait olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

10 Ekim 2016 tarihinde 18 bin 506 sözleşmeli öğretmenin atamasının yapıldığını, atanan sözleşmeli öğretmenlerin sözleşmeleri süresince bulundukları bölgede çalışmaya devam edeceklerini belirten Yılmaz, bu atamalarla birlikte atama öncesi 885 bin 357 olan öğretmen sayısının 903 bin 863'e yükseldiğini bildirdi.

Son sözleşmeli öğretmen atamasıyla birlikte norm kadro doluluk oranlarına ilişkin de bilgiler veren Yılmaz, bu oranların Doğu Anadolu Bölgesi'nde yüzde 89,20'ye, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yüzde 87,02'ye, ülke genelinde ise yüzde 89,65 seviyesine ulaştığını açıkladı.

Bakan Yılmaz, 2002 yılında göreve yeni başlamış 9. derece 1. kademedeki bir öğretmenin maaşının 470,20 lira iken, 1 Temmuz 2016 tarihi itibarıyla yüzde 459 artışla 2 bin 628,41 liraya yükseldiğini bildirdi.

-Öğretmen Strateji Belgesi hazır

İsmet Yılmaz, öğretmenlerin hizmet öncesinde yetiştirilmesi, mesleğe girişi, mesleki gelişimi ve öğretmenlik mesleğinin algı ve statüsünün güçlendirilmesi konularına yönelik ve mevcut öğretmen yetiştirme sistemini bütünsel olarak ele alan bir "Öğretmen Strateji Belgesi"nin hazırlandığını söyledi.

Yılmaz, mesleğin statüsünü güçlendirmek için 8 hedef ve 35 eylemden oluşan Yüksek Planlama Kurulunun onayına sunulan belgeye ilişkin şöyle konuştu:

"Öğretmen Strateji Belgesi'nde yer alan eylemler doğrultusunda, eğitim ve öğretim alanında bilimsel, teknolojik gelişmeleri incelemek, araştırmak, danışmanlık hizmeti sunmak, MEB personeli için hayat boyu öğrenme fırsatları oluşturmak, öğretmenlerin hayat boyu öğrenme fırsatlarını arttırmak ve çeşitlendirmek için mesleki gelişim faaliyetlerinde örgün, açık ve uzaktan öğretim yoluyla hizmet sunan kurumlarla iş birliği sağlamak, gerektiğinde Bakanlıkça ya da öğretmenler tarafından bireysel olarak hizmet satın alınabilecek bir mesleki gelişim sistemi oluşturmak, öğretmen yetiştiren eğitim kurumlarına yönelik standartların belirlenmesi konusunda ilgili kuruluşlarla iş birliği yapmak, aday öğretmen yetiştirme programı, mesleki gelişim programları, pedagojik formasyon eğitimleri ile kariyer basamağında yükselmelerine dönük eğitimler düzenlemek ve benzeri nitelikte amaçları gerçekleştirmek için Öğretmen Akademisi sisteminin hayata geçirilmesine yönelik çalışmamız devam etmektedir.

Eğitim fakültelerini, milli eğitim sistemindeki yeni yapılanmaya göre bölüm, anabilim dalı ve öğretmenlik genel ve alan yeterlilikleri ile ilişkilendirilmiş bir şekilde yeniden yapılandırma çalışmalarını YÖK ile birlikte yürütmekteyiz. Mesleğe yeni başlayan aday öğretmenlerin, öğretmenlik mesleğine daha hazır hale gelmesi için çeşitli teorik ve uygulamalı eğitimlerin verildiği aday öğretmen yetiştirme programını güncelleştirerek devam ettiriyoruz.

Eğitim fakültesi öğrenci veya mezunlarının öğretmenlik dışındaki alanlarda da istihdamını teminen, eğitim fakültesi dışındaki fakültelerde çift ana dal veya yan dal yapma imkanı sağlanacak."

Yılmaz, eğitim fakülteleri ile diğer öğretmen adayı yetiştirilen yükseköğretim kurumlarının ve formasyon programlarının öğrenci kontenjanlarını, öğretmen ihtiyaç analiz ve projeksiyonlarını dikkate alarak belirlemek için YÖK ile ortak bir çalışma yapıldığını bildirdi. Yılmaz, her sınıfa yüksek nitelikli öğretmenin ulaşmasını sağlamak, öğretmenlerin mesleki ve kurumsal bağlılığını iyileştirmek ve sürdürülebilir kılmanın en temel amaçları arasında olduğunu aktardı.

-İkili eğitime son verme maliyeti

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, bütün okullarda tam gün eğitim öğretime geçebilmek ve dolayısıyla ikili öğretime son verme hedefi doğrultusunda, yoğun bir şekilde derslik yapımı çalışmalarını sürdürdüklerini vurguladı.

2003 yılından bugüne kadar, 47 bin 89'u hayırsever vatandaş tarafından olmak üzere toplam 269 bin 596 adet yeni dersliğin yapımının tamamlanarak eğitim öğretimin hizmetine sunulduğunu açıklayan Yılmaz, her eğitim kademesinde derslik başına düşen öğrenci sayısının, yeni yapılan derslikler sayesinde, ülke genelinde 30'un altına düştüğünü vurguladı.

Yılmaz, 2002-2003 eğitim ve öğretim yılında ilköğretimde derslik başına düşen öğrenci sayısının 36 iken 2015-2016 eğitim ve öğretim yılında 25'e, aynı şekilde 2002-2003 eğitim ve öğretim yılında ortaöğretimde derslik başına düşen öğrenci sayısının 31 iken 2015-2016 eğitim ve öğretim yılında bu sayının 23'e düştüğünü belirterek, "Buna göre, bir önceki yıla göre yüzde 15,2 artışla 7 milyar 237 milyon lira olarak öngörülmüş olan Bakanlığımızın 2017 yılı yatırım ödeneği de aynı hedefler doğrultusunda, özellikle ikili eğitimin yapıldığı, yoğun göç alan şehirlerimize öncelik verilmek suretiyle derslik yapımında kullanılacaktır." dedi.

-Okullara yönelik terör saldırıları

Yılmaz, geçen yıllarda bazı okul ve kurumlara terör saldırıları gerçekleştirildiğini anımsatarak, çocukların eğitim hakkını elinden almayı hedefleyen bu terör saldırıları nedeniyle hasar gören okul ve kurumların, MEB'in bütçesinden ek ödenek aktarılarak, eğitime hazır hale getirildiğini ifade etti.

Yılmaz, şöyle devam etti:

"Ayrıca farklı gerekçelerle aksayan eğitim sürecini tamamlamak, öğrencilerin eğitim öğretimden geri kalmamalarını sağlamak ve merkezi ortak sınavlarda aksaklık yaşanmaması için e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi'nde 'Misafir Öğrenci Geçici Nakil Nedeni' seçeneği oluşturulmuş ve velinin talebi doğrultusunda nakil gitmek isteyen okul öncesi, ilkokul, ortaokul öğrencilerinin nakilleri yapılmıştır.

İlköğretim düzeyinde 90 bin 793, ortaöğretim düzeyinde ise 30 bin 948 olmak üzere toplam 121 bin 741 öğrencinin nakil işlemleri bu çerçevede gerçekleştirilmiştir. Nakil olamayan öğrencilere yönelik olarak ise telafi eğitimleri verildi. Bu kapsamda 147 bin 18 öğrencimize, 804 okulda 6 bin 187 öğretmen tarafından telafi eğitimi verilmiştir. Telafi eğitimleri ile ilgili izleme ve değerlendirme çalışmaları devam etmektedir."
Anahtar Kelimeler:
Milli Eğitim Bakanı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner1915

banner1927