banner1905
05 Şubat 2017 Pazar 15:49
Başbakanlık Personel Alıyor! Başvurular için Yarın Son Gün !
Başbakanlık Yüksek Maaşlı Personel Alıyor! Başvurular için Yarın Son Gün !

Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Bilişim Personeli alımı için başvuru sürecinde sona gelindi. Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar resmi internet sayfasından ve Devlet Personel Başkanlığı'ndan geçtiğimiz haftalarda yayımlanan bilişim personeli giriş sınav ilanına başvuruda bulunmak isteyen adaylar için son gün yarın... 

T.C. Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı sözleşmeli bilişim personeli alımı için yapılan duyuruda 5 sözleşmeli personel alınacağı başvuruda bulunmak isteyen adayların KPSS 'ye girmiş olması gerektiği ve genel başvuru şartlarının yanı sıra pozisyonlara göre özel niteliklere de sahip olması gerektiğine vurgu yapılmıştı. 

Başvurular T.C. Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı Oğuzlar Mah. Mevlana Bulvarı No: 145 P.K: 06520 Balgat - ANKARA – TÜRKİYE adresine şahsen yapılıyor. 
T.C. BAŞBAKANLIK
YURTDIŞI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLAR BAŞKANLIĞI
SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ GİRİŞ SINAVI İLANI
Başkanlık tam zamanlı olarak Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nda istihdam edilmek üzere, 375
sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin ek 6’ncı maddesine dayanılarak 31.12.2008 tarihli ve
27097 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli
Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller
Hakkında Yönetmeliğin” 8’inci maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca 5 (beş) adet Sözleşmeli
Bilişim Personeli alacaktır.
Başkanlık tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınava katılacak adayların seçiminde; 2015 veya
2016 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) P3 puanı ve İngilizce dilinde geçerli bir Kamu
Personeli Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı (KPDS), Yabancı Dil Sınavı (YDS), Elektronik
Yabancı Dil Sınavı (e-YDS) veya bu dilde yapılan eş değerliği Yükseköğretim Kurulunca kabul
edilen (CAE, CPE, TOEFL IBT, PEARSON PTE Akademik, vb.) diğer yabancı dil
sınavlarından alınan yabancı dil puanı esas alınacaktır. Bu sınavlar için belge üzerinde
geçerlilik süresi belirtilmemiş ise geçerlilik süresi sınavın yapıldığı günden itibaren 5 yıl olarak
kabul edilecektir.
1. BAŞVURU ŞARTLARI
1.1. GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER)
a) Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı genel şartları haiz olmak,
b) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini
tamamlamış, askerliğe ilişkin yükümlülüğünü yerine getirmiş veya sınav tarihi
itibari ile en az bir sene daha askerliğini tehir etmiş olmak,
c) Hizmetin gerektirdiği niteliklere, muhakeme yeteneğine, temsil kabiliyetine,
analitik düşünme ve hızlı problem çözme yeteneğine sahip olmak,
d) Yoğun iş temposuna ayak uydurabilmek ve takım çalışmasına yatkın olmak,
e) Sertifika talep edilmeyen ancak bilgi sahibi olması beklenilen konularda daha önce
çalışılan işyerlerinden ilgili konuda çalıştığını gösterir referans mektubu getirmesi
talep edilecektir.
1.2. ÖZEL ŞARTLAR (NİTELİKLER)
a) AĞ ve SİSTEM UZMANI
(1 kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katı )
Aranan Nitelikler:
1. Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik
mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve
endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim
Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun
olmak,
2. Aşağıdaki sistem sertifikalardan en az birine sahip olduğunu belgelemek,
a. Microsoft Certified IT Professional (MCITP) (Windows Server 2008 r2 ve
üzeri)
b. Microsoft Certified Solution Expert (MCSE) (Windows Server 2008 r2 ve
üzeri)
c. Red Hat Certified Engineer (RHCE)
d. Red Hat Certified Architect (RHCA)
3. Windows Server 2012 R2, RedHAT/CentOS, Ubuntu/Debian işletim sistemleri
konusunda yüksek hâkimiyete sahip olmak,
4. Yedekleme sistemleri, disk sistemleri (Storage) ve SAN anahtar konfigürasyonları
konusunda deneyimli olmak,
5. VMware sanallaştırma teknolojileri konusunda yüksek hâkimiyete sahip olmak ,
6. Windows Server, RedHAT/CentOS, Ubuntu/Debian işletim sistemleri kurulumu,
yönetimi, güvenliği, performans analizi, problem çözümü, yama ve
güncellemelerin yüklenmesi konularında tecrübe sahibi olmak,
7. Active Directory, DNS, DHCP, IIS, MSSQL, System Center kurulumu ve
yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak,
8. Yedekli yapıda çalışan IIS (Web Farm) ve MSSQL (Always on ve Failover
Cluster) kurulumu, konfigürasyonu ve optimizasyonu konularında bilgi sahibi
olmak,
9. Apache, Nginx, MySQL, MemCache kurulumu, konfigürasyonu ve
optimizasyonu konusunda bilgi sahibi olmak,
10. Yerel alan ağ (LAN), kablosuz yerel ağ (WLAN) ,sanal ağ (VPN) konularında
bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
11. Antivirüs, Antispam, Firewall, IDS, IPS, içerik filtreleme gibi güvenlik ürünlerinin
kullanıldığı bilgi işlem merkezlerinde en az 5(beş) yıl çalışmış olmak,
12. Bilgi güvenliği süreçleri, iş sürekliliği, risk yönetimi sistemleri konusunda bilgi ve
tecrübe sahibi olmak,
13. Penetrasyon / Sızma Testi , zaafiyet tarama sistemleri hakkında bilgi ve tecrübe
sahibi olmak,
14. Yük dengeleme (Load Balancer) teknolojileri konusunda ileri düzeyde bilgi sahibi
olmak, kurulumu ve işletimi hususlarında tecrübe sahibi olmak,
15. Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli olarak yapabilmek,
Tercihen:
1. Ağ yönetimine ilişkin olarak aşağıdaki sertifikalardan en az birine sahip olmak,
a. Cisco Certified Internetwork Expert (CCIE)
b. Cisco Certified Network Professional (CCNP)
c. Cisco Certified Network Professional – Data Center (CCNP Data Center)
b) BİLGİ GÜVENLİĞİ UZMANI
(1 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katı)
Aranan Nitelikler:
1. Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik
mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri
mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul
edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
2. Bilgi güvenliği çözümleriyle (Firewall, IPS/IDS, ADC, Web Gateway, Email Gateway,
VPN, WAF, Vulnerability Assessment, Database Security, SIEM) ilgili asgari 5(beş) yıl
deneyim (kurulum, yönetim) sahibi olmak,
3. Aşağıdaki sertifikalardan en az birine sahip olduğunu belgelemek:
a. Certified Information Systems Security Professional (CISSP)
b. GIAC Penetration Tester (GPEN)
c. GIAC Web Application Penetration Tester (GWAPT)
d. Offensive Security Certified Professional (OSCP)
e. Licensed Penetration Tester (LPT)
f. Certified Ethical Hacker (CEH)
4. Zafiyet testi araçlarından (Nexpose, Nessus, Acunetix, Netsparker, AppScan,
WebInspect etc) en az birini ileri seviyede kullanabiliyor olmak,
5. ISO/IEC 27001, PCI DSS, COBIT ve benzeri Bilgi Güvenliği Standartları konusunda
bilgi sahibi olmak,
6. Merkezi iz kaydı (log) yönetimi, SIEM konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
7. Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli olarak yapabilmek,
Tercihen:
1. Orta veya büyük ölçekli bilgi işlem merkezlerinin ISO/IEC 27001 belgelendirme
süreçlerinde aktif olarak görev almış olmak,
2. ISO/IEC 27001 - Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi Standardı Denetçi veya Baş Denetçi
sertifikasına sahip olduğunu belgelemek.
3. Yazılım geliştirme alanında güvenli kod yazma konusunda bilgi sahibi olmak,
4. Web Uygulama Güvenliği, OWASP araçları ve metodolojileri konusunda bilgi sahibi
olmak,
c) YAZILIM UZMANI ( .NET )
( 2 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katı)
Aranan Nitelikler:
1. Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik
mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri
mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul
edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
2. ASP.NET üzerinde gerçekleştirilen kurumsal projelerde en az 5 (beş) yıl deneyimli
olduğunu belgelemek.
3. Aşağıdaki sertifikalardan en az birine sahip olduğunu belgelemek,
a. Microsoft Certified Technology Specialist (MCTS)
b. Microsoft Certified Professional Developer (MCPD)
c. Microsoft Certified Solution Developer (MCSD)
d. Microsoft Certified Application Developer (MCAD)
4. Çok iyi derecede .NET/C#/ASP.NET ortamında yazılım geliştirme bilgi ve becerisine
sahip olmak,
5. Konfigürasyon/Değişiklik Yönetim Araçlarından (SVN, CVS, GIT, TFS) ikisini
toplamda en az 5(beş) yıl kullanmış olmak,
6. İlişkisel veri tabanları ile uygulama geliştirmiş olmak,
7. LINQ ile yazılım geliştirmiş olmak,
8. Katmanlı mimari kullanarak yazılım geliştirme tecrübesine sahip olmak,
9. MSSQL veri tabanı ile entegre uygulama geliştirme üzerine en az 5(beş) yıl deneyimli
olmak,
10. T-SQL veya PL/SQL, Stored Procedure ve Function konularına hakim olmak,
11. Visual Studio kullanımında en az 5(beş) yıllık deneyime sahip olmak,
12. .NET programlama dillerinde (C# veya VB.NET) ile daha önce en az 5(beş) uygulama
geliştirmiş olmak,
13. Kendo UI of Telerik veya DevExpress kütüphanelerinden en az birinde uygulama
geliştirmiş olmak,
14. ASP.NET MVC ile en az 5.000 kullanıcılı bir projede uygulama geliştirmiş olmak,
15. Entity Framework konusunda en az 2(iki) yıllık deneyime sahip olmak,
16. Nesneye Yönelik prensipler, Test Güdümlü Programlama, Object Relational Mapping
(ORM) çerçeveleri ve Tasarım Şablonları (Design Patterns) hakkında bilgi sahibi
olmak,
17. Yazılım mimari gereksinimlerinin belirlenmesi, tasarım, geliştirme ve alt yapının
teknolojik gelişmelere uyarlanması konularında tecrübe sahibi olmak,
18. Geniş ölçekli çok katmanlı (web tabanlı) uygulama geliştirme, Windows Servisleri ve
Web Servisleri (SOAP, WCF, WSDL, XML, XSLT, XSD) ve web teknolojileri
(HTML, CSS, Javascript, AJAX, JQuery) konularında en az 5(beş) yıl uygulama
geliştirmiş olmak,
19. Internet Information Services (IIS) 7.0 ve 8.0 teknolojilerine hakim olmak,
20. Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli olarak yapabilmek,
d) İŞ ANALİSTİ
(1 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katı)
Aranan Nitelikler:
1. Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik
mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği, endüstri
mühendisliği, istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği
Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından
mezun olmak,
2. En az 5(beş) yıl iş analisti olarak kurumsal projelerde görev yapmış olmak,
3. Biriminin ihtiyaçları doğrultusunda, kullanıcı gereksinimlerinin, iş süreçlerinin Analiz
dokümanlarını hazırlamak,
4. Teknik analiz, teknik tasarım, veri tabanı tasarımı ve mimari altyapı çalışmalarını
gerçekleştirmek,
5. Yazılım geliştirme süreci genelinde yazılım geliştirme ekipleri ile koordineli çalışarak
iş taleplerinin ve fonksiyonel gereksinimlerin karşılanmasına yönelik koordinasyonu
sağlamak,
6. Ürün tasarım, geliştirme, entegrasyon faaliyetlerine gereksinim mühendisliği adına
katılım sağlamak,
7. Paydaşlar ile ilişkileri geliştirmek ve zenginleştirmek, beklentilerini proaktif bir şekilde
yönetmek ve memnuniyet seviyelerini izlemek, tüm ölçümleri paylaşmak,
8. Sorumluluğu altında olan uygulamalarla ilgili olarak kullanıcılara olay ve problem
çözüm desteği vermek.
9. İş akışı grafikleri hazırlama bilgisine sahip ve bu konudaki yazılımları (MS Visio,
Smartdraw, MS Project vb.) kullanabiliyor olmak,
10. Yeni nesil web teknolojileri alanında işin analizi çıkartabiliyor olmak, UX & Usability
çalışmalarında tecrübe sahibi olmak,
11. Çıkartılan iş analizine göre projelerin yürütülmesinde yazılımcı olarak görev
yapabilecek bilgiye sahip olmak,
12. Proje yönetimi, konfigürasyon ve değişiklik yönetimi, test yönetimi, risk yönetimi
araçları kullanımı tecrübesine sahip olmak,
13. Takım çalışmasına yatkın olmak, analitik düşünce yapısına sahip olmak,
14. Nesne yönelimli programlama (OOP) konusunda ve servis yönelimli mimari (SOA)
konusunda tecrübe sahibi olmak,
15. .NET Framework (4.0 ve üstü) platformu konusunda C# diliyle Entity Framework ile
yazılım geliştirme konusunda tecrübe sahibi olmak,
16. Web Servisleri(WCF, REST, XML) konusunda tecrübe sahibi olmak,
17. Web teknolojileri (HTML/HTML5, CSS/CSS3, Javascript, JQuery, AngularJS)
konularında tecrübe sahibi olmak,
18. İlişkisel veritabanı konusunda tecrübe sahibi olmak.
19. Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli olarak yapmak.
Tercihen:
1. Aşağıdaki sertifikalardan en az birine sahip olduğunu belgelemek,
1.1. Certified Business Analysis Professional (CBAP)
1.2. Certification of Capability in Business Analysis (CCBA)
1.3. Managing Projects with Microsoft Project 2013 (MCP)
1.4. Project Management Associate Certificate (PMA)
2. İSTENİLEN BELGELER, BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ
2.1. İSTENİLEN BELGELER
1. Başvuru Formu
Başkanlığımız internet sitesi, www.ytb.gov.tr adresinden
temin edilecektir.
2. Özgeçmiş
3.
Mesleki Çalışma
Sürelerini Gösteren
Belgeler
Çalışılan iş yerinin niteliğine göre alınacaktır. Buna göre:
a) Özel sektörde çalışılan süreler için SGK hizmet
dökümü,
b) Kamu kurumlarında çalışılan süreler için kurumdan
alınacak belge,
Mesleki tecrübe sürelerinde sadece lisans mezuniyeti
sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır.
4.
Mesleki Tecrübe
Şartını Gösteren
Belgeler
Başvurulan pozisyonlar için özel şartlarda belirtilen mesleki
tecrübe şartını gösteren belgelerin en az; başvurulan
pozisyonlar ile ilgili alan bilgisi, çalışılan hizmetler/projeler ve
bu hizmetlerin/projelerin kapsamı, projelerde kullanılan
teknolojiler, çalışma süreleri gibi bilgileri detaylı olarak
içeriyor olması gerekmektedir.
İstenen mesleki tecrübe şartını gösteren belgeler, bu alanda
hizmetin/projenin geçtiği iş yerlerindeki bağlı olunan
yöneticiler, söz konusu hizmetlerde/projelerde birlikte
çalışılan diğer yöneticiler veya ilgili insan kaynakları
birimlerinden en az biri tarafından ıslak imzalanmış ve varsa
kaşelenmiş olarak onaylatılacaktır.
İstenen mesleki tecrübe şartını gösteren belgeleri imzalayan
kişilerin erişilebilir telefon, e-posta ve adres bilgileri ile
pozisyon bilgilerinin de aynı belge içerisinde ayrıca yer alıyor
olması gerekmektedir. Başvuru değerlendirme komisyonu,
sağlanan bilgi ve belgelerin doğruluğunu teyit etmek isterse,
bu bilgileri ve belgeleri onaylayan gerçek ve/veya tüzel
kişilerle iletişime geçebilecektir. Sağlanan bilgi ve belgelerin
doğruluğu teyit edilmezse adayın başvurusu geçersiz
sayılacaktır.
5. KPSS Sonuç Belgesi
Varsa; KPSS puanını gösteren belgenin aslı, fotokopisi ya da
bilgisayar çıktısı.
6. Yabancı Dil Belgesi
Varsa; İngilizce dilinde ilgili yabancı dil puanını gösteren
belgenin aslı, fotokopisi ya da bilgisayar çıktısı. 
7. Mezuniyet Belgesi
Yükseköğretim diploması veya geçici mezuniyet belgesinin
aslı, mezun olunan fakülte ya da noter tasdikli sureti olacaktır.
Belgenin aslı ile başvuruda bulunulması halinde belgenin bir
örneği Başkanlığımız tarafından tasdik edilerek aslı iade
edilecektir.
8.
Erkek Adaylar için
Askerlik ile İlişiği
Bulunmadığına İlişkin
Belge
Belge; terhis durumunu, muafiyet durumunu veya son başvuru
tarihi itibariyle askerlik hizmetinin en az 1 (bir) yıl ertelenmiş
olduğunu gösterir nitelikte olacaktır.
10. Sertifikalar
Başvurulan pozisyonlar için özel şartlarda istenilen sertifikalar
ve nitelikleri gösteren belgelerdir. Bu belgeler sınavla alınmış
olmalıdır. Bu belgelerin asılları ile başvuruda bulunulması
halinde belgenin bir örneği Başkanlığımız tarafından tasdik
edilerek aslı iade edilecektir.
Tüm sertifikalar, verildikleri kuruluşun belirlediği sertifika
geçerlilik sorgulama yöntemleriyle Başkanlığımız tarafından
doğrulanacaktır. Sunulan sertifikaların doğrulanabilmesi için
sertifika numarası, sorgulama ve doğrulama adresleri,
sorgulama şifresi gibi bilgi ve belgelerin sağlanması adayın
sorumluluğundadır. Sağlanan bilgi ve belgelerle sertifikanın
geçerliliği teyit edilemezse söz konusu sertifika dikkate
alınmayacaktır.
2.2. BAŞVURU ŞEKLİ
a) Başvurular 23/01/2017 tarihinde başlayıp 06/02/2017 tarihinde saat 17:00’de sona
erecektir.
b) Adayların, 2.1. İstenilen Belgeler bölümünde belirtilen belgelerle ile birlikte şahsen veya
posta yoluyla T.C. Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı İnsan
Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı’na başvurmaları gerekmektedir.
c) Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular ile eksik
belge içeren ya da imzasız başvuru formları değerlendirmeye alınmayacaktır.
2.3. BAŞVURU YERİ
T.C. Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı
İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı
Oğuzlar Mah. Mevlana Bulvarı No: 145
P.K: 06520 Balgat - ANKARA – TÜRKİYE
3. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan sözlü sınava
katılacak adayların seçiminde; KPSS puanının %70’inin ve Yabancı Dil puanının
%30’unun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlı adaydan
başlanarak başvurulan her pozisyon için duyurulan boş pozisyonların her birisine 6.1.
Pozisyonlara Göre Alınacak Kişi Sayısı ve Ücret Tablosu bölümünde verilen tabloda yer
alan Sınava Çağrılacak Aday Sayısı kolonunda belirtilen sayı kadar aday sınav için
çağrılacaktır.
KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayların KPSS puanları 70 (yetmiş) olarak
hesaplanacaktır. Yabancı dil puanı belgesi ibraz etmeyen adayların ise yabancı dil puanları 0
(sıfır) olarak hesaplanacaktır.
Adaylar, ilan edilen pozisyonlardan birinci ve ikinci tercih olmak üzere en fazla 2 (iki) farklı
pozisyon için tercih yapabileceklerdir. Her bir pozisyon için en çok puandan başlanarak 6.1.
Pozisyonlara Göre Alınacak Kişi Sayısı ve Ücret Tablosu bölümünde verilen tabloda yer
alan Sınava Çağrılacak Aday Sayısı kolonunda belirtilen sayı kadar aday sınava katılmaya
hak kazanacaktır. Değerlendirme öncelikle birinci tercihinde yer alan pozisyona başvuranlar
arasında yapılacaktır. Sınava katılmaya hak kazanacak adaylar puanlarına ve tercih sıralarına
bakılmak suretiyle belirlenecektir. Buna göre; adaylar öncelikle birinci tercihlerine göre
sıralanacaktır. Daha yüksek puanlı adaylar sınava katılmaya hak kazandığı için birinci
tercihinde sıralamaya giremeyen bir aday, varsa ikinci tercihine göre puanına bakılmak
suretiyle, ancak o tercih için birinci tercih olarak geçerli bir müracaatın yapılmamış olması ya
da geçersiz sayılan müracaatlar veya sınava katılması belirlenen aday sayısı kadar müracaatın
bulunmaması sebepleriyle sıralamaya, varsa birinci tercihini yapanlardan sonra dâhil
edilecektir.
Her bir pozisyon için son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu
kişilerin tamamı sınava kabul edilecektir.
Başvuru Puanı Hesaplama Yöntemi: [(KPSS P3 Puanı × 0,70)+ (Yabancı Dil Puanı × 0,30)]
4. BAŞVURU SONUÇLARININ DUYURULMASI
Başvuruları değerlendirilip sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi Başkanlığımız
internet sitesi, www.ytb.gov.tr adresinde 09/02/2017 tarihinde ilân edilecektir. Adaylara ayrıca
yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.
4.1 BAŞVURU SONUÇLARINA İTİRAZ EDİLMESİ
Sınava katılmaya hak kazanan adayların listesine 10/02/2017 tarihi saat 17:00’aa kadar 8.1.
Adres Bilgileri bölümünde belirtilen adrese, elden iletilmek suretiyle, yazılı olarak itiraz
edilebilir. Süresinde yapılmayan itirazlar dikkate alınmayacaktır. İtirazlar, itiraz süresinin
bitiminden itibaren 17/02/2017 tarihine kadar değerlendirilerek sonuçlandırılır ve ilgililere
yazılı olarak bildirim yapılacaktır. Söz konusu itiraz neticesinde ilan edilen listelerde bir
değişiklik olması durumunda güncel listeler en geç 17/02/2017 tarihi saat 17:00’a kadar
Başkanlığımız internet sitesi, www.ytb.gov.tr adresinde yeniden ilan edilecektir. Güncellenen
listeler ile ilgili adaylara ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. 
5. SINAV
5.1 SINAV ŞEKLİ VE BAŞARI
Sınav sözlü ve uygulamalı olarak yapılacaktır. Sınav sonucunda 100 (yüz) tam puan üzerinden
70 (yetmiş) ve üzeri puan alan adaylar arasından puan sırasına göre, ilan edilen pozisyon sayısı
kadar aday asil olarak, asil aday sayısı kadar aday da yedek olarak ilan edilecektir.
5.2 SINAV KONULARI
Mesleki bilgiler ve başvurulan pozisyonun uzmanlık konularına uygun olarak 1.2. Özel Şartlar
bölümünde her bir pozisyon için belirtilen tüm konular ve hususlardır.
5.3 SINAV YERİ VE TARİHİ
Sınav yeri ve tarihleri Başkanlığımız internet sitesi, www.ytb.gov.tr adresinde 20/02/2017
tarihinde ilân edilecektir. Adaylara ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.
6. ÜCRET
Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4’üncü maddesinin (B)
bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının (brüt tutar 4.687,27 TL) özel
şartlar başlığı altında belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak;
Başkanlığımız aylık brüt sözleşme ücreti katsayı tavanı altında sözleşme düzenlemeye ve
ödeme yapmaya yetkilidir.
6.1 POZİSYONLARA GÖRE ALINACAK KİŞİ SAYISI VE ÜCRET TABLOSU
Sıra No
Alınacak
Kişi
Sayısı
Sınava
Çağrılacak
Aday
Sayısı Pozisyon
Aylık Brüt Sözleşme
Ücreti Katsayı Tavanı
1 1 10 Ağ ve Sistem Uzmanı
3 Katına kadar
2 1 10 Bilgi Güvenliği Uzmanı 3 Katına kadar
3 2 20 Yazılım Uzmanı 2 Katına kadar
4 1 10 İş Analisti 2 Katına kadar
Toplam 5 50
7. SONUÇLARIN DUYURULMASI
Yapılacak sınavın sonuçları Başkanlığımız internet sitesi, www.ytb.gov.tr adresinde ilân
edilecektir. Adaylar sınav sonuçlarının ilanı tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü içinde sınav
sonuçlarına 8. Adres Bilgileri bölümünde belirtilen adrese, elden iletilmek suretiyle, yazılı
olarak itiraz edebilirler. Süresinde yapılmayan itirazlar dikkate alınmayacaktır. İtirazlar, itiraz
süresinin bitiminden itibaren en geç 7 (yedi) iş günü içerisinde Sınav Komisyonu tarafından
değerlendirilerek sonuçlandırılır ve ilgililere yazılı olarak bildirilir. Söz konusu itiraz
neticesinde ilan edilen listelerde bir değişiklik olması durumunda güncel listeler Başkanlığımız 
internet sitesi www.ytb.gov.tr adresinde yeniden ilân edilecektir. Sınavı kazanan asil adaylara
posta yolu ile yazılı bildirimde bulunulacaktır.
8. İLETİŞİM BİLGİLERİ
Adres:
T.C. Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı
İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı
Oğuzlar Mah. Mevlana Bulvarı No: 145
P.K: 06520 Balgat - ANKARA – TÜRKİYE
Telefon: + 90 312 218 4000
Faks : + 90 312 218 4049
E-Posta: info@ytb.gov.tr
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner1915